Spelregels

Het doel van deze site is een betrokken buurt waar inwoners en organisaties elkaar makkelijker kunnen vinden, meer samen doen en beter elkaars kwaliteiten benutten. Mensen uit de buurt met elkaar in contact te brengen en meer met elkaar te delen wat er allemaal al is in de buurt. 

Wanneer je zelf content plaatst op MijnOosterparkwijk.nl, ben je hier zelf verantwoordelijk voor. We verwachten van je dat je je aan de algemeen geldende fatsoensnormen houdt. Inhoud die hieraan niet voldoet wordt verwijderd. Bewoners, organisaties en professionals kunnen zelf activiteiten en nieuwsberichten plaatsen. Als je dit doet dan verklaar je:

 • dat op deze informatie geen copyright rust en iedereen de gepubliceerde informatie mag kopiëren, verspreiden en doorgeven (zonder aanvullende kosten e.d.).
 • dat deze niets bevat dat strijdig is met algemene fatsoensnormen, wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging.

Concreet betekent dit:    

 • Open vizier: geen anonieme content,
 • Geen discriminatie, 
 • Geen oproepen tot geweld of haat,
 • Niet schelden of beledigen,
 • Niet op de persoon spelen,
 • Eventuele discussies niet eindeloos blijven herhalen.

Als je content plaatst op deze site verklaar je ook

 • de exploitant van MijnOosterparkwijk.nl te vrijwaren van alle aanspraken van derden op vergoeding van materiële en/of immateriële schade als gevolg van geplaatste informatie.

Tot slot:

Mochten we als als sitebeheerders te maken krijgen met bezoekers die zich niet houden aan de huisregels dan gaan we hier als volgt mee om:

 • We nodigen uit tot een persoonlijk gesprek en verzoeken de betrokken persoon de huisregels te respecteren.
 • Indien er sprake is van herhaling van gedrag dan worden geplaatste bijdragen verwijderd en wordt gemeld dat deze bijdragen buiten de orde zijn.