Disclaimer

MijnOosterparkwijk.nl besteedt een constante zorg aan de website, ondanks dat kan MijnOosterparkwijk.nl niet instaan voor de juistheid of de volledigheid daarvan. Voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden kan MijnOosterparkwijk.nl dan ook geen aansprakelijkheid accepteren. MijnOosterparkwijk.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het functioneren van de website. Hoewel MijnOosterparkwijk.nl alles in het werk stelt om misbruik van deze website te voorkomen, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld worden voor de informatie die door gebruikers via internet worden doorgegeven. Eventuele verwijzingen zijn uitsluitend bedoeld ter informatie. MijnOosterparkwijk.nl verwijst naar andere websites. MijnOosterparkwijk.nl kan niet instaan voor het wel- of niet functioneren van deze sites, noch voor de inhoud daarvan. De inhoud van MijnOosterparkwijk.nl mag alleen worden gebruikt voor het verkrijgen van informatie. Het is niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van MijnOosterparkwijk.nl.