Nijestee

Afbraak Treslinghuis

De werkzaamheden duren nog tot eind september. Als de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het terrein netjes gemaakt en ingezaaid. Zolang er bouwhekken rond het terrein staan, is het niet toegestaan het terrein te betreden. Dit heeft te maken met de veiligheid. Zie je toch mensen op het terrein, dan verzoeken we je contact op
te nemen met de politie via telefoonnummer 0900 – 8844.

Onderhoud en verduurzaming

We zijn bijna klaar met de lopende projecten aan de Oliemuldersweg en Kamperfoeliestraat/Seringenhof. Voor de zomer zijn de woningen gereed. De aannemer zorgt ervoor dat alle steigers weg zijn en de tijdelijke opslagplaats aan het Goudenregenplein ook leeg en opgeruimd is.

Nieuwe binnentuin

Op 20 juni is het nieuwe binnenterrein aande Anemoonstraat/Kamperfoeliestraat feestelijk geopend. Bewoners hebben met elkaar een plan gemaakt voor het binnenterrein.