Drooglegging: Het Vijververhaal

Bewoners van onze wijk zagen een paar weken geleden tot hun verbazing dat de vijver in het Oosterpark was leeggepompt. Er was geen water meer te zien, enkel een bodem van modder en drab. Het beeldje van de Amsterdamse beeldhouwer Gerrit Bolhuis van de hurkende vrouw die sinds 1955 midden in de vijver op een sokkel staat, vulde haar kruik niet langer met water, maar met een grijsbruine smurrie.

Paula Zeldenrust – technisch specialist water bij de gemeente Groningen – gaf per email uitleg bij de gang van zaken.

“In 2016 en 2017 werden de Oosterparkvijvers getroffen door een grote vissterfte. Het water bleek te weinig zuurstof te bevatten. Verschillende factoren speelden hierbij een rol. Om te beginnen is de vijver erg ondiep. Hierdoor kan het water bij de opwarming tijdens de zomer geen zuur-stof vasthouden. Uitdiepen voorkomt dit probleem. Er is nog een voordeel van een extra diepe vijver. Diepere plekken bieden vissen schuil-plekken tijdens koudeperiodes, wanneer het water dichtvriest. Er gaan dan dus minder vissen dood. Daarnaast is riooloverstort een bepalende factor. Dit gaat ook ten koste van het zuurstofniveau. Verder is er nauwelijks onderwatervegetatie, onder meer door het gebruik van strakke betonnen randen. En tot slot: er wordt in de vijver veel gevist. Dit kan, doordat hierbij soms de bodem wordt omgewoeld, eveneens tot problemen leiden.”

De afdeling stadsbeheer heeft enige tijd geleden actie ondernomen.

“In 2017 en 2018 zijn de Oosterparkvijver en beide Pioenparkvijvers uitgebaggerd. Tegelijkertijd is er een plan opgesteld om in de toekomst ernstige vissterfte te voorkomen. Besloten is het centrale gedeelte van de vijver tot aan de vaste waterbodem uit te diepen tot 2 à 2,5 meter. De klei die bij het uitdiepen vrijkomt, wordt gebruikt om de waterplantengroei in de oeverzone te bevorderen. De waterkwaliteit gaan we verder verbeteren door in de vijver bepaalde planten en een plas-dras-zone aan te brengen.”

Inmiddels is de vijver uitgediept en is het water er teruggekeerd.

Het beeldje van Gerrit Bolhuis vult haar kruik nu weer met water, zoals ze dat al meer dan zestig jaar, dag in dag uit, doet.

Foto(s): Vijver | Erik Weersing, Vijver2 | Erik Weersing.