Nieuwbouw locatie Treslinghuis

“Een deel van de kinderen (uit de Oosterparkwijk) gaat in de wijk op school, een ander deel gaat buiten de wijk op school,” aldus wijkwethouder Roeland van der Schaaf in juni 2016 in een interview met de wijkkrant. “Mijn streven: een nieuwe, goede school die voor verbinding zorgt. Een school waar kinderen uit de hele wijk heengaan. Die school komt er – op de plek waar nu nog het Treslinghuis staat.

Veel mensen vinden het jammer dat het Treslinghuis wordt afgebroken. Ik begrijp dat gevoel. Het is een markant gebouw, een van de oudste van de wijk. Maar er komt een mooie school voor terug.”

De presentatie

We zijn nu tweeënhalf jaar verder. Het Treslinghuis is gesloopt. Het puin is afgevoerd. Wie langs de Klaprooslaan komt, ziet een grote, kale, bruine vlakte. Maar de beleidsmakers hebben in de tussentijd niet stil gezeten. De plannen voor de nieuwbouw zijn inmiddels geconcretiseerd. Het voorgestelde ontwerp bestaat uit twee onderdelen. Behalve de school zal er op de Treslinglocatie een appartementencomplex verrijzen. Om die reden zijn Het Openbaar Onderwijs Groningen en Nijestee gezamenlijk opgetrokken bij de ontwikkeling van het project.

Een prijsvraag leverde een aantal voorstellen op. Na een presentatie door vijf architecten is er gekozen voor het ontwerp van architectenbureau KAW.

Op 22 november werd in de zaal van speeltuinvereniging ‘Ons Belang’ het plan aan de buurt gepresenteerd. Medewerkers van de school, de gemeente, Nijestee en het architectenbureau waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Buurtbewoners konden nu zelf beoordelen of er voor het verdwenen Treslinghuis inderdaad iets moois in de plaats zal komen, zoals wethouder Van der Schaaf destijds heeft beloofd.

Vijftig appartementen

De bezoekers zagen na binnenkomst diverse grote borden staan waarop de twee gebouwen in hun omgeving waren geschetst. Daaruit bleek dat, gezien vanaf de Klaprooslaan, het appartementencomplex links is gesitueerd, en de school rechts.

“Dat is een bewuste keuze,” legde Jolanda ten Seldam van Nijestee uit. “Het appartementencomplex sluit op deze manier aan bij de andere bebouwing in de buurt. Ik bedoel de Bananenflat die op de hoek met de Zaagmuldersweg staat. En de school sluit juist aan bij het achterliggende park.”

“Het zal niet bij iedereen bekend zijn,” vervolgde ze. “maar in het Treslinghuis bevonden zich, behalve alle diensten die er waren ondergebracht, ook ongeveer zeventig kleine woningen. Deze woningen zijn nu dus ook verdwenen. Er komen vijftig appartementen voor in de plaats, ieder met twee slaapkamers en met een oppervlakte van zo’n zeventig vierkante meter. Allemaal sociale woningbouw. Zoals je ziet bestaat het complex uit zes bouwlagen, dat, in de richting van de Klaprooslaan, afloopt naar vier bouwlagen. De school bestaat uit drie bouwlagen.”

De uitstraling

Architect Kasper Niezen gaf een nadere toelichting bij het ontwerp. Hij wees erop dat de uitstraling van de twee gebouwen verschillend is, maar dat beiden wel familie van elkaar zijn. “De wat meer gele steen van de school sluit aan bij de kleur van de Pierewiet, het Amsterdamse schoolgebouw dat aan de overkant van de Klaprooslaan staat. De roodbruinachtige kleur van de appartementen daarentegen refereert aan de warme, Groningse kleikleur die ook in de architectuur elders in de wijk terugkomt. Verder is bij dit complex gekozen voor een corridorontsluiting, dat wil zeggen dat er een binnenplaats is waar de voordeuren van alle huizen op uit komen. Het wordt dus geen galerijflat, maar een, wat ik noem, ‘alzijdig gebouw’. Het gebouw is wat gedraaid, waardoor iedere woning een optimaal uitzicht heeft.”

Bij de ontwikkeling van de plannen is er samengewerkt met wUrck, een bureau voor landschapsarchitectuur. “Een belangrijk aspect van het ontwerp is het groen. Het is de bedoeling dat het groen van het achtergelegen park één geheel gaat vormen met het groen op de Treslinglocatie. De twee gebouwen worden ‘paviljoens in het groen’. Het Treslinghuis was een groot en breed pand. Hierdoor werd het uitzicht op het park belemmerd. De nieuwe situatie geeft meer zicht op het groen.”

De school

Peter Prins is directeur van de Borgmanschool (in de Vinkenstraat) en Siebe Jan Bouma school (aan de Oliemuldersweg), de twee scholen die straks in het nieuwe gebouw onderdak zullen vinden. In totaal gaat het om 400 leerlingen. Daarnaast worden er een kinderopvang (0-4 jaar) en een Buitenschoolse Opvang (4-12 jaar) in ondergebracht. Bij de vraag hoeveel lokalen er komen, corrigeerde Peter me meteen. “Ik spreek liever van groeps-ruimtes dan van lokalen. Er komen ruimtes voor taal, rekenen en lezen. We willen ook de creatieve kant van kinderen een duidelijke plek geven. Daartoe gaan we de ruimtes omtoveren tot ateliers. In de toekomst zullen kinderen steeds meer de regie houden over hun eigen leeractiviteiten. De leerkrachten en de ouders hebben hierbij natuurlijk ook zeggenschap, er moeten immers bepaalde doelen gehaald worden, maar de kinderen hebben zelf een eigen inbreng. Ik vind dat we beter moeten luisteren naar waar kinderen nieuwsgierig naar zijn, naar wat ze zelf willen ontdekken. Sommige leerlingen met een bepaalde beperking zijn soms heel muzikaal of kunnen heel mooi tekenen. Daar moet ruimte voor zijn. Mogelijk kunnen die ateliers buiten de schooluren door kunstenaars gebruikt worden. Probleem is wel dat zij ’s avonds bij kunstlicht moeten werken.”

Op de eerste en tweede verdieping van de school komen weinig muren. “De ruimtes staan allemaal met elkaar in verbinding, maar kunnen met schuifwanden gescheiden worden. Kinderen moeten de ruimte hebben. Ik ben blij met de positie van de school. De school grenst aan het park. Ik hoop dat leerkrachten veel met hun leerlingen naar buiten zullen gaan. Geef maar buiten les! Je kunt zoveel dingen op een grasveld doen.”

Tot slot

Er moet nog een aantal procedures worden doorlopen. Zo volgt begin 2019 de aanbesteding aan de aannemer en wordt de bouwvergunning aangevraagd. De bouw start op zijn vroegst na de zomervakantie 2019. De voorlopige prognose is dat de school in de zomer van 2020 wordt opgeleverd en het appartementencomplex begin 2021.

Tot slot: er moet nog een mooie naam worden bedacht voor de nieuwe school. Heeft iemand een idee?

Foto(s): nieuwbouw | KAW, Kasper Niezen (van architectuurbureau KAW) geeft uitleg. | Erik Weersing, nieuwbouw plattegrond | KAW.