Werkgroep Oosterpark Nooit Saai al tien jaar een begrip in de wijk

In 2009 ging de werkgroep Oosterparkwijk Nooit Saai (ONS) van start. Nijestee en de gemeente hadden een oproep aan bewoners gedaan om tot ideeën over de wijk te komen. Je kon een idee inleveren in de huiskamer van de wijk, die tevens als bibliotheek fungeerde, in het Treslinghuis. (Later werd die ruimte Grand Café Treslinghuis.) Een aantal bewoners waaronder Sjoukje van Kuiken, Herma Linde, Frederika de Vries en Irma van der Veen hadden wel een idee. En gingen toen samen onder leiding van Theo de Groot de werkgroep ONS vormen. Herma Linde had het initiatief genomen om tot een wandelroute door de wijk te komen. Met name door het Blauwe Dorp en het Witte Dorp. Je zou dan aan de hand van bordjes gaan wandelen, maar dat stuitte bij de gemeente Groningen op bezwaren, vertelt Sjoukje Van Kuiken. De Schilderswijk had al een wandelroute en die deden het met een kaart. Dat kon hier niet en zo is de eerste Stap voor Stap boekje ontstaan in 2011.

Verder hebben we twee kunstwerken gered die uit het pand van de Provinciale Veterinaire dienst voor Dieren kwamen, hoek Zaagmuldersweg, Damsterdiep. De aannemer wilde de kunstwerken eerst schenken aan de werkgroep, maar dat is door toedoen van Theo de Groot voorkomen, omdat wij een werkgroep zonder eigen vermogen zijn en het hebben en opslaan van de kunstwerken veel financiële kosten met zich meebrengt. De Antilope van Vladimir de Vries en de mozaïeken Haan van Siep van den Berg zijn te bewonderen aan de Paradijsvogelstraat en met behulp van ondersteuning door 200 bewoners van de sloop gered, mede door het toenmalig Nieuw Lokaal Akkoord, een samenwerkingsverband tussen Gemeente, Corporaties en Opbouwwerkers.

Van 2011 tot en met de realisatie van de Fluisterbank in 2013, vond dit community art project plaats. De Fluisterbank staat aan het Lindenhof en als je je hand op de sensor legt hoor je de verhalen die leven over de Bloemenbuurt. Van het hele project is ook een film gemaakt. In 2013 hebben we een Museale Foto Expositie opgezet, die de geschiedenis van het ontstaan van de wijk verteld aan de hand van oude historische foto’s. Deze expositie hing toen in het Grand Café Treslinghuis en is vanwege de sloop daarvan verhuisd naar de grote vergaderzaal van Ons Belang. Hierna werden er door ONS nog twee wandelboekjes gemaakt die ook door de Oosterparkwijk gaan. Stap voor Stap verder door de Oosterparkwijk 2014 en Stap voor Stap nog verder door de Oosterparkwijk in 2016 gerealiseerd.

Blauwe- en Witte dorp (1926).

In 2015 muzikale theater-wandeling Op Verhaal in de Oosterparkwijk, Naar aanleiding van 100 jaar bestaan Treslinghuis. Dit was een wandeling door de Bloemenbuurt die van het verleden naar het heden voerde. In 2016 werd samen met de Verhalen van Groningen locaties in de Oosterparkwijk aan de smartphone app toegevoegd. De app heet ook De Verhalen van Groningen. Ook werd de 71e Bevrijdingsdag op 16-4-2016 gevierd bij de Oude Oostersluis, door de onthulling van het monument de Twee Bruggen en de plaatsing van een maple leaf boom. Hierdoor is een nieuwe traditie ontstaan namelijk die van de jaarlijkse herdenking van de Bevrijding van Groningen op 16 april en hebben de leerlingen van groep 7 en 8 van de Oosterhogebrugschool in 2018 het monument geadopteerd en er een project op school aan gewijd. In 2018 heeft de werkgroep het initiatief genomen tot de theaterdetective Moord in Plan Oost, dit ter gelegenheid van de sloop van het Treslinghuis.

Gemeentelijk verzorgingshuis Treslinghuis.

Het jaar 2019 belooft een mooi jaar te worden als het om activiteiten van de werk-groep ONS gaat. Er komt een nieuwe wandelroute dit keer specifiek over de kunst in de Oosterparkwijk, mei 2019. Ook wordt de museale expositie nieuw leven ingeblazen tijdens 100 jaar Oosterpark, het is de bedoeling dat we de foto’s langs de openbare weg plaatsen, als we er tenminste toestemming van de gemeente voor krijgen. En er vindt een muzikale fietstocht plaats.


Meer weten? Of een keer aanschuiven bij een van onze vergaderingen? 
werkgroepons@hotmail.com of tel. 050 – 318 07 39 en 06 48045832

Foto(s): Blauwe-en-witte-dorp | Panoramafoto: Openbare werken | www.beeldbank.nl, treslinghuis | P.B. Kramer | www.beeldbank.nl .