100 jaar Buurt en Speeltuinvereniging “Ons Belang”

We zijn nog vroeg, maar de tijd dringt toch wel een beetje.
Het is in 2022 namelijk zover dat “Ons Belang”, volgend aan het “Plan Oost”,
100 jaar bestaat. Het is de oudste buurtvereniging van de Gemeente Groningen en
het bestuur doet haar best om een zo volledig mogelijk verhaal te maken van
haar geschiedenis. We vragen daarom aan (oud) bewoners van het Oosterpark, dat
destijds nog “Plan
Oost” heette, wie zich nog details kan herinneren van de inzamelingsactie voor
een nieuw verenigingsgebouw aan de Zaagmuldersweg, eind jaren 40 begin jaren 50
van de vorige eeuw. Voor zover bekend, ging het gepaard met de verkoop van
zogenaamde bouwsteentjes. Dit was in die tijd een normaal verschijnsel bij
diverse verenigingen om financiën te verkrijgen voor de realisatie van voor de
vereniging belangrijke projecten. Dit gebeurde dus ook bij Ons Belang.

Wanneer er mensen zijn die zich dit kunnen herinneren en/of
andere belangrijke informatie of foto’s hebben die voor ons van belang zouden
kunnen zijn, wilt u dan contact opnemen met dhr. Siep Ploeg via de E-mail:
s.ploeg01@home.nl. Mocht u niet beschikken over Internet dan kan ik eventueel
ook bij u langs komen, bel dan met 050 5410015. Eventueel materiaal in de vorm
van geschrift of foto’s kunnen in bruikleen worden afgestaan, in die zin, dat
we het digitaliseren en zo snel mogelijk bij u retourneren. Alle zaken, hoe
klein ze ook lijken, kunnen voor ons van belang zijn. Uw belang “Ons Belang”.

Vanwege het feit dat we de 100 willen halen, en een
chronisch tekort aan medewerkers hebben, doen wij een dringend verzoek aan allen
die een beetje verenigingsbloed in de aderen hebben zich aan te melden bij één
van onze bestuursleden. U bewijst ons, en uw wijk, een grote dienst. We
verwachte geen busladingen vol, maar één of twee zou heel fijn zijn. Ook bent u
natuurlijk ten allen tijde vrij om eens een keer geheel vrijblijvend kennis te
maken met ons verenigingsleven in ons verenigingsgebouw aan de Zaagmuldersweg
82-1.

Meld u aan bij: M.  Bockhoudt 
Petrus Campersingel 155         
9713AJ Groningen. 050 312 2937