Brainstorm

Verwondering viel mij ten deel toen ik hoorde van de grootse
plannen voor het Kerstfestijn dat half december gaat plaatsvinden in onze wijk.
Het belooft een groots feest te worden, maar wat een klein clubje mensen moet
dit organiseren! Dit terwijl er vele cultuurpartijen actief zijn in de wijk.
Dat is wat me sowieso opvalt in de wijk, ieder blijft op zijn eigen eilandje
opereren.

En toen kwam er opeens een brainstorm bij me opzetten. Ik
hoorde dat er hard wordt gewerkt aan het bouwen van huisjes voor de Kerstmarkt.
Wat als we nu eens gaan werken aan een gezamenlijk huis. Het huis van de
Oosterpark is immers afgebroken. Waar blijft ons nieuwe buurthuis? Ook een heel
mooi Kerstthema, want voor Josef en Maria was er ook geen plek in de herberg.

Mijn brein fantaseerde door: laten we met elkaar alvast een
nieuw buurthuis bouwen! We zetten grote mobile units op het JOP-terrein en
laten alles wat er aan cultuur is in de wijk optreden in deze units. Te
beginnen bij het Kerstspel waaraan nu hard gerepeteerd wordt. Het nieuwe
wijkkoor in oprichting kan er optreden en ook de band die er bij het Jop gaat
komen. We organiseren er een open podium, een meezingcafé. We exposeren er
kunst uit de wijk en broeden er gezamenlijk op plannen voor het nieuwe
wijkcentrum. Tegen de tijd dat er plek is in de Siebe Jan Bouma School bruist de
wijk als nooit te voren en trekken we er zo in. Laten we het allen gezamenlijk
doen. Wie bouwt er mee?

Mirjam Rinkel
Cultuurcoach VRIJDAG in de Buurt
Email: mirjam.rinkel@bijvrijdag.nl

De Cultuurcoaches van
VRIJDAG in de Buurt inspireren, verbinden en versterken kunst en cultuur in
jouw wijk of buurt. VRIJDAG is het huis van de amateurkunst voor Groningen.
Kijk op bijvrijdag.nl voor meer info!