Communicatieadviesrapport Oosterparkwijk

Julia van der Zee en Jaou Chateau studeren aan de RUG en
voor hun afstudeerproject onderzochten ze de behoeften van de bewoners van de
Oosterparkwijk aan informatie.

Vooral waar de bewoners de informatie willen vinden of
vandaan willen krijgen.

De wijkkrant Oosterpark wordt in het onderzoek veel genoemd
als bron, maar wat de Oosterparkers missen is een plek op het internet waar ze
alles bij elkaar kunnen vinden. Nu wordt informatie verspreid door de
organisaties die iets doen in de wijk, maar je kunt niet alles op één plek
vinden.

Op basis van het onderzoek zijn de Coöperatieve Wijkraad, het WIJteam, de bewonersorganisatie, de wijkkrant, Werkpro en de gemeente in overleg hoe het advies van de twee studenten om te zetten tot een praktische website.

Jaou en Julia tijdens een interview

In de volgende wijkkrant plaatsen we een interview met de
studenten en een artikel over de voortgang van de centrale
informatievoorziening.

Het adviesrapport kun
je downloaden via
https://tinyurl.com/opw-comm-adv