Alan’s wijkwandeling

In de relatief korte tijd tussen de vorige en deze wijkkrant
zijn er ook minder vermeldenswaardige gebeurtenissen geweest. Uitvloeisel hiervan
is, dat deze wijk-wandeling relatief iets korter is.

Startpunt was ongeveer het centrum van de wijk, niet
geografisch in graden of met meetlat bepaald, maar door mij ruw ingeschat: Het
Goudenregenplein. Dit vredig ogende en uiterst groene plein was in 1997 even
negatief in het nieuws (zelfs op CNN) als “bivakplaats” van de ME bij de rellen
toentertijd. De politie greep toen niet in en dat leidde uiteindelijk tot het
vertrek van drie belangrijke gezaghebbers in de stad, onder wie burgemeester
Ouwerkerk.

Van hier langs Klaproos-, en Ripperdalaan sla ik voor
de  Gorechtkade linksaf de Gerbrand Bakkerstraat
in, om op de hoek van de Dirk Huizingastraat de verbouw van het voormalige bakkerswinkeltje,
later reisbureau tot riant appartement waar te nemen.

Verder richting Linnaeusplein langs onder andere “Petra’s
Haarfamilie” en “Kapsalon Magnifique”. In de beginjaren van “Plan Oost” was er
niet één café, maar waren er wel  acht
kappers. Nu zijn er nog twee, ho, sinds kort drie: Voorin de Hortensialaan,
naast “Döner Kebab Hortensia” op huisnummer3 is gekomen “Barbershop De Buurman”.

Inmiddels ben ik weer richting vertrekplek en kom langs het
op 31 oktober officieel geopende WIJ-gigantgebouw in de Heesterpoort. De Simon
van Hasseltschool huisvest niet alleen de WIJ-teams, de wijkagenten,
Consultatiebureau GGD en andere voorzieningen, maar ook Humanitas heeft er in
de persoon van Jikke Meulman plek gevonden. Zij biedt als Mantelzorgondersteuner
een luisterend oor op haar spreekuur  ‘s
woensdags van 14-15 uur.

Ik vervolg mijn weg door het Blauwe Dorp en kom op de Oliemuldersweg de Buurtbus tegen. Da’s niet zo vreemd, want die kun je overal in de wijk aantreffen, op weg om voor mindervalide en/of slecht ter been zijnde wijkbewoners:

  • boodschappen te doen;
  • hen naar belangrijke afspraken te brengen of
  • hun grofvuil naar de stortplaats te vervoeren.

Erg opmerkelijk is, dat het water in de vijver naast de Siebe Jan Boumaschool weer terug is. De vijver was in revisie, omdat de dood van vele vissen erin op botulisme wees. De nog levende vispopulatie is naar het Van Starkenborghkanaal gebracht, de vijver drooggelegd en uitgediept. Een ander bewateringssysteem én nieuw aangebrachte oevers met riet en waterplanten moeten een hoger zuurstofgehalte in het water brengen. Ook opmerkelijk en verheugend is, dat het beeldje De Jongeling (na onderhoud) weer terug op zijn sokkel in het rozenpark is!

De Jongeling is terug.

De bouwwerkzaamheden op het nieuwe Oosterparkkwartier, tussen
Aster-, en Kraanvogelstraat vorderen gestaag. Een aantal huizen is al bewoond
en mijn indruk als leek, dat de eindfase al is ingetreden, lijkt aannemelijk.
Ook het nieuwe eindstuk van de Hyacinthstraat, met huisnummers 208 t/m 234
krijgt duidelijk gestalte, maar behoeft nog wel de nodige afwerking.

Rest me nog te berichten, dat op Oliemuldersweg 95 een
bezorgzaak voor allerlei gerechten en snacks met de Italiaanse naam “Venezia
Turbo” is gekomen. Door de week 15:00 – 04:00 uur, ’s zondags 15:00 – 03:00
uur; tel. 050-7859549 of www.veneziaturbo.nl. In december korting met de code
“Oosterpark”.

De column van Alan
Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele
verantwoordelijkheid van de Wijkkrant. De tekst bevat enkel de mening van de
auteur.