Nijestee plant honderd bomen in de stad

Nijestee is ontstaan bij de fusie tussen de
woningbouwverenigingen Groningen en Gruno. Beide voorlopers zijn in 1919
opgericht zodat vastgesteld kan worden dat Nijestee dit jaar een eeuw bestaat.
Om dit feit te vieren plant de corporatie de komende tijd, verspreid over de
stad,  honderd bomen. De aftrap vond in
onze wijk plaats, op de hoek van de Gorechtkade en de Ripperdalaan. In het
plantsoentje achter het Gorechthuis en de Ripperdaflat zetten wethouder Roeland
van der Schaaf en Pieter Bregman, algemeen directeur van Nijestee, op een wat
grijze ochtend in november, de spade in de grond om de eerste boom zijn plek te
geven. Niet voor niets was gekozen voor een locatie in onze wijk. De meeste
huurwoningen in de Oosterparkwijk zijn in het bezit van Nijestee.

De toespraken

In zijn toespraak feliciteerde Roeland van der Schaaf de
woningbouwvereniging met het jubileum. En daarmee ook alle medewerkers en alle
huurders. Hij is er trots op met Nijestee te mogen samenwerken. “Het is een
geweldige club. De corporatie doet veel voor de stad. Zo wordt er nu sociale
woningbouw gerealiseerd in Corpus den Hoorn en bij het Reitdiep. Ik zie de
toekomst met vertrouwen tegemoet. Blijf werken aan de leefbaarheid van de
wijken en blijf werken aan betaalbare huurwoningen voor iedereen! De bomen die
worden geplant staan symbool voor de kwaliteit van de leefomgeving. Groen hoort
erbij!” Aan het slot van zijn betoog deed de wethouder een oproep te stoppen
met de huurdersheffing. 

Pieter Bregman wees in zijn praatje op de slechte woonomstandigheden
die honderd jaar geleden heel normaal waren. “Er was destijds een groot tekort
aan woningen. Mensen leefden vaak in kelders en in schuurtjes. In het huis werd
maar één kamer verwarmd – met turf of kolen. Er was risico op koolmonoxide-ontwikkeling.
Aparte badkamers en douches werden pas veel later aangelegd.” Ook hij
benadrukte het belang van groen in de wijken. “We geven de bomen aan de stad.
Met de bewoners vindt overleg plaats waar deze komen te staan. De bewoners
staan bij ons centraal. En als er meer dan honderd bomen nodig zijn, dan
regelen we dat.”

Zakdoekjesboom

Na de korte plechtigheid werden de aanwezigen uitgenodigd mee te gaan naar de grote zaal van het Gorechthuis. Daar stonden medewerkers klaar met pannen erwtensoep en stokbrood met tapenade en kruidenboter. Het gezelschap liet zich deze warme lunch goed smaken. Aan een van de tafels legde Roeland vander Schaaf uit dat de geplante boom een zogeheten zakdoekjes-boom is – een soort die oorspronkelijk afkomstig is uit China.

Na de plechtigheid was er tijd voor een warme lunch met erwtensoep en stokbrood.

“De schutbladeren doen aan zakdoeken denken die fladderen in
de wind. Vandaar de naam.”

“Oh –
het is dus een snotdoeken-boom,” concludeerde een bewoonster van het
Gorechthuis nuchter.