Nieuwe naam: ‘De Oude School’

Sinds een maand of drie is het WIJ-team Oosterpark
ondergebracht in de voormalige Simon van Hasseltschool aan de Heester-poort.
Veel wijkbewoners hebben het fraaie pand al van binnen gezien. De dag van de
opening, die tegelijk een open dag was, trok zo’n 1500 bezoekers. Wat nog
ontbrak, was een mooie naam voor het gebouw. Er werd een prijsvraag
uitgeschreven die een scala aan suggesties opleverde. Voor de jury was het niet
eenvoudig hieruit een keuze te maken, maar uiteindelijk is het toch gelukt. Op
de nieuwjaarsreceptie van het WIJ-team, op 14 januari, maakte wethouder Roeland
van der Schaaf de uitslag bekend. Gekozen is voor: ’De Oude School’. Pien
Scholtmeijer, die de winnende naam heeft ingezonden, legde een paar dagen later
uit hoe ze op het idee is gekomen.

“Een
jaar of twee geleden ben ik naar de Oosterparkwijk verhuisd. Wanneer ik iemand
moest uitleggen waar ik nu woonde, zei ik dat je bij de oude school aan de
Zaagmuldersweg af moest slaan. En gek – bijna altijd wist de ander direct waar
ik het over had. Er gingen allerlei belletjes rinkelen. Veel mensen hadden een
binding met die school. Een aantal had er zelf op gezeten. Ik vond de naam ook
mooi passen bij ‘Het Oude Politiebureau’, het stadsrestaurant, verderop in de
straat. Binnen tien minuten was ik eruit. ‘De Oude School’- dat was mijn
voorstel. En ik vind het leuk dat hiervoor nu ook is gekozen.”

Pien heeft met haar suggestie een dinerbon voor twee
personen gewonnen, te besteden in ‘Het Oude Politiebureau’. Omdat ze op het
moment van de bekendmaking door verplichtingen elders zelf niet aanwezig kon
zijn, was de wethouder niet in staat haar de prijs te overhandigen. Frans
Geubel had de eer dit later die avond namens hem alsnog te doen.