Wijkagent Eva Dijkman

Door de hoofdredacteur van de wijkkrant ben ik gevraagd om een interview te verzorgen en wel… met onze wijkagent Eva Dijkman

Mijn eerste reactie was… oké? Hoe moet ik dat aanpakken! Hij zei: “je mag het op je eigen manier doen”. Alsof ik anders gewend ben. Er zijn een paar belangrijke vrouwen in mijn leven, een daarvan is mijn jongste dochter. Als secretaresse van de teamleider van de woonvorm waar ze woont verzorgt zij ook de nieuwsbrief. Een onderdeel daarvan is een interview. Aan haar heb ik advies gevraagd. En die kreeg ik. Toegerust met deze adviezen ben ik aan de slag gegaan. Vragen bedacht en uitgewerkt, contact gezocht met Eva Dijkman en een afspraak met haar gemaakt. Onderstaand kunnen jullie het verslag lezen.

Waar bent u geboren?
Ik ben in Appingedam geboren.

Wat is uw opleiding?
Na de middelbare school ben ik naar de politieschool in Leeuwarden gegaan en later naar Drachten, daar heb ik mijn politiediploma Nivo 4 gehaald.

Wat wilde u vroeger worden?
Van kleins af aan wilde ik al politieagent worden.

Hoe bent u als wijkagent in de Oosterparkwijk (OPW) terecht gekomen?
Door ziekte van de wijkagent ben ik als waarnemend wijkagent voor onbepaalde tijd in de Oosterparkwijk geplaatst.

Wat is uw ambitie met deze wijk?
Ik wil graag dat de bewoners in de wijk zich op hun gemak voelen, zich veilig voelen. Ik wil zichtbaar zijn voor de wijkbewoners, dat probeer ik ook te doen onder andere door een lunchgesprek. Daarover zo meer. Bewoners kunnen altijd aan de bel trekken, dat verwacht ik ook van ze. Ook met de WIJ en de woningcorporaties heb ik een goede samenwerking.

Wat vindt u van de OPW?
Ik vind deze wijk prachtig, met een dorps karakter, gastvrij, bijvoorbeeld wanneer ik een lunchgesprek ga voeren dan ga ik op de fiets door de wijk en om 12.00 uur kijk ik waar ik ben en bel dan bij een willekeurige voordeur aan. Zonder te weten wie of wat ik daarachter aantref. Ik ben nog nooit geweigerd. De bedoeling van deze gesprekken is dat ik contact heb met de mensen erachter kom wat er zoal speelt, in de wijk maar zeker in het leven van mensen.

In het westen en in de media komt de OPW er niet altijd goed vanaf. Wat vind u dat er nodig is om dit beeld te veranderen en wat is daar voor nodig?
Dat is niet het beeld dat ik als wijkagent heb. Ik vind het een mooie en gastvrije wijk. Een fijne wijk maak je samen en daar wil ik als wijkagent graag mijn steentje aan bijdragen.

Eva Dijkman staat op de Piet Fransenlaan

Wat maakt uw werk bijzonder?
Elke dag is anders, niet een is er gelijk. Voor mij betekent dat constant schakelen. Het ene moment ben ik in gesprek met de directeur van een zorginstelling, het andere moment zit ik bij een wijkbewoner aan tafel die me leuke, of minder leuke, dingen vertelt.

Hoe is uw dagindeling?
Mijn dienst begint op het bureau. Daar werk ik mijn administratie af. Daarna zit ik heel snel op de fiets want ik wil de wijk in. Elke dinsdag heb ik spreekuur in het WIJ-gebouw “De Oude School” aan de Heesterpoort. De tijden zijn tussen 13.30 en 14.30 uur.

Met hoeveel collega’s werkt u in de OPW?
We zijn met twee wijkagenten, ikzelf en daarnaast mijn collega Inge Warringa. Verder zijn er meerdere collega’s in de wijk werkzaam in verschillende samenstelling.

Hoe is het idee van de lunchgesprekken ontstaan?
Onder het mom “Beter goed gejat dan slecht bedacht” (vertaling van de interviewer), heb ik dit idee overgenomen van een collega uit Rotterdam. De visie is ook dat dit een manier is om verbinding met de wijk te krijgen en twee kanten van een verhaal te kunnen horen.

Welk advies hebt u voor de OPWer?
Mensen kunnen een beetje liever voor elkaar zijn. Denk eens wat vaker om elkaar dan maken we er samen een gezellige wijk van om te wonen en leven.’

Aan alles komt eind ook aan zo ook aan dit gesprek. Ook tijdens de lunch, en kan het aanraden, wil je een leuk gesprek met elkaar ga aan tafel en eet samen wat. Het is relaxed en ontspannen.

Ik heb het in ieder geval met veel plezier gedaan.

Volgen?
De wijkagent is actief op sociale media:
Twitter: @PolOosterpark
Instagram: wijkagent_eva

Het zou de titel van een film kunnen zijn. En dat zou best kunnen want onze wijkagent kwam in actie… En hoe.

Al tweemaal heeft ze gezorgd en laten zien dat ze oog en hart heeft voor de wijkbewoners. De eerste keer de galerijen aflopen van het seniorencomplex “De Velden” aan de Piet Fransenlaan. De tweede maal geholpen door zangers die met muziek iedereen bewoog om even te laten zien dat men er nog was. Een dansende wijkagent die in coronatijd met ons meeleeft. En even wat positieve reuring in de wijk brengt.