Kranslegging op 4 mei

Jarenlang heeft hij een onopvallend bestaan geleid: de plaquette die de Groningse beeldhouwer Willem Valk in 1945 maakte met de beeltenis van Johan Swint – de communistische verzetsstrijder uit de Oosterparkwijk die in de nacht van 31 december 1943 op 1 januari 1944 door de Duitsers en hun Nederlandse handlangers is doodgeschoten. In de gang van het speeltuingebouw aan de Resedastraat viel hij nauwelijks op. Dankzij inspanningen van nabestaanden en andere betrokkenen is daar nu verandering in gekomen. Op de hoek van het Linnaeusplein en de Zaagmuldersweg – de plek waar Swint is omgebracht – is een muurtje gemetseld, met een sokkel, waarin de plaquette is ondergebracht. Het is een eerbetoon aan Swint en alle andere leden van het communistisch verzet die de oorlog niet hebben overleefd.

De plaquette van Johan Swint.

Het was de bedoeling dat het monument op 4 mei onthuld zou worden. Een en ander zou met enige ceremonie gepaard gaan, maar door de komst van het coronavirus was dit niet mogelijk. Evenementen waar veel mensen op af komen zijn, zoals bekend, niet toegestaan. De familie van Johan Swint wilde 4 mei toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Tijdens een korte, eenvoudige plechtigheid, waarbij maar een beperkt aantal mensen aanwezig was, legde Ria Stal – kleindochter van de verzetsstrijder – een krans bij de plaquette. Dirk Akkermans deed hetzelfde namens de Geert Sterringa Stichting.

Ria Stal, de kleindochter van de verzetsstrijder, legtg een krans bij de plaquette.

Wanneer de omstandigheden het toelaten, wordt het monument nu in het najaar officieel onthuld. We houden u op de hoogte.

Foto(s): Kranslegging-1 | Frans Geubel, Kranslegging-2 | Frans Geubel.