Water naar de zee dragen heeft toch nut

De Pioenvijver wordt behoorlijk onder handen genomen. De vissen en de planten zijn er al tijdelijk uitgehaald en de bodem plus de randen zijn compleet vernieuwd. Er komen meer waterplanten in en ook de vis wordt teruggezet straks. Maar eerst komt er een voorziening om de waterkwaliteit te verbeteren voor de twee Pioenvijvers en de daaraan verbonden Mezenvijver in het Oosterpark. Het regenwater wordt gebruikt om de vijvers bij te vullen.

De Pioenvijver wordt flink vernieuwd. Werkzaamheden in april.

Als er teveel is wordt dat afgevoerd naar het lager gelegen Van Starkenborghkanaal. Is er gebrek aan water, dan wordt dat uit het Eemskanaal gehaald. Daarvoor is een verbinding nodig tussen de zuidelijke Pioenvijver en het Eemskanaal, waar nu aan gewerkt wordt. De Pioenstraat ligt open en er is een ondergrondse verbinding geboord vanaf de Florakade naar het Eemskanaal. In de komende maanden gaat het werk aan de buis verder door de Anjelierstraat, klein stukje door de Hyacinthstraat en dan door de Papaverstraat naar de aansluiting op de Florakade. Per straat is de uitvoerder een kleine maand bezig en dan is de boel afgesloten.

De Pioenstraat ligt open. Ook het hemelwater dat op de straten valt wordt gebruikt om de vijvers bij te vullen.

Overlast

Het opbreken van de vier straten geeft nogal wat ongemak voor het verkeer en ook het parkeren wordt nog lastiger. Als je de auto per ongeluk vergeet weg te halen, wordt hij weggesleept en dat gaat niet gratis. Je krijgt wel tijdig een seintje dat jouw stukje straat aan de beurt is.

Vorderingen

Het boren naar het Eemskanaal is klaar. De Pioenstraat vordert gestaag. De rest moet nog en eind van het jaar is alles klaar. Wie het lintje komt doorknippen om de opening van dit waterkwaliteitriool te vieren is nog niet bekend. Zou wel een noviteit zijn: “Burgemeester opent riool!”. En hij zet dan ook de eerste vis uit. We gaan het zien.

Plus, genieten van mooie frisse vijvers in de Oosterparkwijk.

Meer informatie?
Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: tinyurl.com/pioenvijver