Een frisse tegenwind

De tegenwind is weer aangewakkerd. Heeft iedereen er nog zin in? Deze cultuurcoach wel!

Na de zomer pakten we onze mooie plannen op. Zo blijkt het Ontmoetstation, een idee voor een plek waar Oosterparkers en nieuwkomers in de wijk elkaar kunnen ontmoeten, mooi aan te sluiten bij plannen van de gemeente. Die wil namelijk Michi-Noeki’s realiseren in de wijk. Een soort wandelroute door de wijk met pleisterplaatsen waar je een kop koffie kunt drinken en een praatje kan maken. Volgend jaar zal de eerste geplaatst worden. Hoe mooi is het als de ideeën over een Ontmoetstation daaraan gekoppeld kunnen worden!

De makers van de Michi Noeki’s zijn enthousiast, ook VRIJDAG in de Buurt en wijkbewoners denken mee. Dat wordt een mooie samenwerking!

Naast dit mooie idee is er goed nieuws over de Ateliers in de twee lagere scholen.

SamenWijs een project waarin studenten onderzoek doen naar eenzaamheid in de Stad heeft samen met mij een plan gemaakt om de Ateliers in te zetten voor alleenstaande moeders en vaders en hun kinderen in de wijk.

Dit is precies zoals de CWR het bedoeld heeft toen deze geld beschikbaar stelde aan de Ateliers. De studenten zijn inmiddels van start gegaan en zoeken alleenstaande ouders met kinderen die graag mee zouden willen doen.

Een mooi plan, daar wordt een cultuurcoach heel blij van! En we laten ons niet ontmoedigen door Corona, want wij gaan creatief door, al is het met frisse tegenwind!

Wil je meedoen aan een van de projecten, neem contact met mij op.

Mirjam Rinkel

Cultuurcoach VRIJDAG in de Buurt Email: mirjam.rinkel@bijvrijdag.nl