Nieuws van het IKC Borgman Oosterpark

Nog even en dan is het zover…

Opruimen, dozen inpakken, afscheid nemen van het oude schoolgebouw; rond de zomervakantie verhuizen de kinderen van kinderopvang SKSG Pierewiet, de Siebe Jan Boumaschool en de Borgman Vinkenstraat naar hun nieuwe onderkomen aan de Klaprooslaan. Daar opent Integraal Kindcentrum Borgman Oosterpark na de zomervakantie haar deuren.

Wat is er allemaal te doen?

Het IKC wordt de leukste plek voor kinderen van 0-12 jaar en is elke werkdag open van 07.00 tot 18.30 uur. Aan de ene kant van het gebouw vind je een gezellige kinderopvang voor de allerkleinsten, en vanaf 2 jaar kan je kleintje hier naar de peuterspeelzaal. Er is een veilige tuin, speciaal aangelegd voor baby’s en peuters. Is je kind 4 geworden, dan maakt hij soepel de stap naar school, grenzend aan de kinderopvang op de begane grond. Na schooltijd worden er allerlei leuke activiteiten georganiseerd op de buitenschoolse opvang.

Leren doe je binnen en buiten!

In IKC Borgman Oosterpark vind je straks lichte leerpleinen en ateliers. Zo komen er een taalatelier, een rekenatelier en een atelier voor beeldende kunst en theater. In de mediatheek en stilteateliers kun je leren, lezen, filosoferen en mediteren. De mooie plek in het groene Oosterpark geeft ons de kans om volop buitenlessen te geven, want leren en spelen kun je overal! Buiten leren is goed voor de concentratie en helpt kinderen de aandacht erbij te houden. Frisse lucht opsnuiven en bewegen is niet alleen gezond; kinderen leren hierdoor echt beter.

Eén team, één visie

Vertrouwen is voor op IKC Borgman Oosterpark de basis voor alles. Door onderling vertrouwen en respect, krijgt elk kind de vrijheid om zijn beste ik te worden. In het IKC werken de medewerkers van SKSG en Openbaar Onderwijs samen vanuit één kijk op de ontwikkeling van het kind. Kinderen krijgen een lesaanbod dat aansluit bij hun persoonlijke ontwikkeling. Er zijn geen vaste lokalen met klassen maar units: 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar en 9-13 jaar. Kinderen beginnen de dag in hun stamgroep met hun eigen mentor, waarna ze samen of zelfstandig in een unit aan de slag gaan. 

Ruimte voor iedereen

Alle kinderen worden gezien en krijgen in hun prachtige nieuwe onderkomen letterlijk en figuurlijk de ruimte! De kinderen bepalen samen met hun leerkracht hoe ze leren, zich ontwikkelen en hun doelen willen bereiken. Zo leren ze experimenteren, fouten maken, reflecteren, organiseren en samenwerken. Kinderen leren verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf, de ander en de wereld om hen heen. We leren ze het leven te leven!

Meer weten?

Als je vragen hebt over de kinderopvang, peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang dan kun je terecht bij SKSG Klantadvies: 050-3171390. Meer weten over het onderwijs op IKC Borgman Oosterpark? Neem gerust contact op met locatieleider Laura Schaap, 050-3210412 of mail naar l.schaap@o2g2.nl.

Op ikcgroningen.nl/borgman-oosterpark en op borgmanschool.openbaaronderwijsgroningen.nl vind je ook een schat aan informatie.