Oosterhamrikzone volgens de gemeente

Soms moet er van alles anders. Omdat verder gaan zoals het is niet goed mogelijk is. Kan komen doordat voorzieningen als wegen, bruggen of wat ook maar verouderen. Maar het kan ook komen omdat er op termijn meer mensen gebruik van gaan maken en het drukker wordt dan wenselijk is.

De gemeente heeft als taak dat dan allemaal op te lossen, natuurlijk met daarbij het betrekken van bewoners die geraakt worden door de veranderingen. Nu zal de eerste de beste keer dat er een commissie bezig is geweest met het Oosterhamriktracé vast nog gewerkt hebben aan het idee om voor iedereen alles beter te maken. Maar een vergadering later moet al duidelijk geweest zijn dat dit niet gaat lukken: voor velen ontstaan er voordelen en voor vele anderen ontstaan er nadelen.

Dat is een beetje de aard van veranderen: de voor- en nadelen verplaatsen zich van de ene groep naar een andere groep.

Nadelen brengen

Het brengen van nadelen aan de betrokken bewoners gaat eigenlijk nooit goed, maakt niet uit hoe de gemeente de inspraak en het betrekken van betrokkenen regelt. Het zijn de zure appel en de bittere pil die begrijpelijk (veel) weerstand opwekken. Vandaar dat de gemeente de verplichting heeft om inspraak goed te organiseren, maar de vrijheid heeft te besluiten wat ze daarvan gebruikt en wat ze terzijde legt. Voor het Oosterhamriktracé ligt daarom voor de gemeente al vast dat bussen, auto’s en fietsers deels over de Oosterhamrikkade Noordzijde en deels door de E. Thomassen à Thuessinklaan, over het Wielewaalplein en door de Vinkenstraat zullen gaan rijden. De verdeling van waar welk verkeer langs zal gaan is nog in onderzoek. En waar de brug over het Van Starkenborghkanaal precies moet komen is nog wat puzzelen.

Het eerste tracé, totdat er een nieuwe brug is.

Voordelen

De Korreweg wordt een soort rustoord, waarbij je bijna op straat kunt knikkeren. Ook bij de nieuwbouw op de Oosterhamrikkade Noordzijde komt het er mooi uit te zien: de bus gaat daar verdwijnen. Daar-naast krijgt de Oosterparkwijk een tweede uitvalsweg naar de ringweg: niet alleen het Damsterdiep helpt je de stad uit, er kan een tweede keuze gemaakt worden waarbij dan zonder volle Petrus Camper-singel de stad uitrijden mogelijk wordt: over de nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat. Niet misselijk, twee uitvalswegen voor één wijk. Wel handig als je ziet hoeveel erbij gebouwd wordt in de wijk: zowel aan de noordkant (al lang bezig) als aan de zuidkant (moet nog beginnen) komen er allemaal nieuwe wijkbewoners bij. Van 11.000 ongeveer worden het waarschijnlijk meer dan 15.000 bewoners.  Met ook hun auto’s en fietsen die overal heen willen en langs moeten.

Is het nodig?

Ja, zegt de gemeente. Vanwege een hele bubs redenen is een extra uitvalsweg nodig. Beetje voor het UMCG (daar is het allemaal wel mee begonnen), maar vooral voor de groei in het verkeer door de Korrewegwijk en Oosterparkwijk.

Daar komt bij dat de huidige soortement uitvalsweg die de Korreweg is, niet voldoet en niet kan gaan voldoen. Niet breed genoeg, de brug is een probleem, een nieuwe brug daar is een probleem want die moet fors omhoog en dat kan daar niet goed. Plus, je komt aan de andere kant uit op een fietspad in plaats van op een weg die naar de ringweg leidt.

Kijk maar eens rond op http://aanpakoosterhamrikzone.nl en je wordt uitgebreid voorgelicht over waarom het allemaal nodig en wenselijk is.

Tracé met nieuwe brug in het verlengde van de Vinkenstraat.

Gaat het door?

Er is forse weerstand tegen het Oosterhamriktracé en er zijn allerlei alternatieven aangedragen. De meningen verschillen vooral over of het wel nodig is en als het dan toch nodig zou zijn, of de voorkeursvariant door de Vinkenstraat wel acceptabel is.

Hier zie je de aard van de gemeentelijke molens, die ver vooruit proberen te kijken en langzaam malen: de gemeente meent dat het nodig is en meent dat de Vinkenstraat de mooiste oplossing is als er gekozen moet worden tussen alle varianten die elk hun eigen nadelen hebben. Inspraak en participatie ten spijt, uiteindelijk kiest de gemeente.

Misschien is het dan geen mooie optie, maar slechts de mooiste.