Letselschadeherstel door Krista Smit

We wandelen door de Oosterparkwijk, Krista Smit en ik. Zij is letselschade-specialist en ik redacteur van de wijkkrant. Ik wil graag weten wat haar werk is en wat het een letselschadeslachtoffer oplevert.

Krista is een nuchtere Groningse en haar bedrijf Smit Juridisch Advies loopt lekker. Die nuchterheid past goed bij de nuchtere Groningers die haar klanten zijn. Die denken meestal dat ze het zelf goed kunnen regelen of ze vertrouwen op de verzekeraar die hun schade moet vergoeden. Ze willen er vooral ook niet iets groot van maken, dat slachtofferschap. Dat doet Krista ook niet, in minder dan 5% van de gevallen komt het voor de rechter. In 95% van de gevallen onderhandelt ze de schade naar een goede regeling.

Wandeling

We lopen langs de noordoost kant van de wijk, waar het Oosterhamrikkanaal en het Van Starkenborghkanaal elkaar tegenkomen. Dat is nu leeg en tijdelijk in gebruik, maar daar gaat gebouwd worden en mogelijk komt daar een extra brug. De huidige brug, waar de bus over rijdt, is namelijk niet breed genoeg voor al het verkeer. We bespreken uitgebreid de brugproblemen: ze moet verhoogd worden zodat de boten minder vaak hoeven te wachten op het draaien van de brug. Ook is dan meteen de kans kleiner dat een boot tegen de brug aanvaart.

We bespreken daarnaast de vijvers in het Pioenpark, de niet ontplofte munitie uit de Tweede Wereldoorlog die ze daar een tijdje terugzochten met een detectiekarretje op het ijs, het verhaal van Pop Dijkema en zijn broer die de Oostersluisbrug aan het eind van de oorlog met de handbediening omlaag lieten. En natuurlijk corona, vaccinatie en de eigen ervaringen erbij.

NIVRE Register-Expert

Krista verleent rechtsbijstand aan particulieren die een ongeluk hebben gehad. Het gaat dan om verkeersongevallen, bedrijfsongevallen of ongevallen met dieren. Ook verleent Krista rechtsbijstand bij medische fouten. Zodra er een derde aansprakelijk is voor het letsel, dan kan Krista helpen.

Krista Smit is sinds kort NIVRE Register-Expert. Register-Expert word je niet zomaar. Je moet over vol-doende ervaring beschikken en een tiental opleidingen hebben gevolgd. Na drie jaar studeren heeft Krista het opleidingstraject afgerond en mag ze de titel gebruiken. Best bijzonder, want in de stad Groningen is Krista de enige NIVRE Register-Expert met een eigen kantoor. Ook beschikt haar kantoor over het Nationaal Keurmerk Letselschade. Om dit keurmerk te mogen voeren moet Krista zich aan bepaalde kwaliteits- en gedragsregels houden. Dit is belangrijk, want letselschadespecialist is geen beschermd beroep, zoals advocaat dat wel is. Helaas zijn er dan ook malafide kantoren die niet altijd het belang van het slachtoffer vooropstellen. Omdat het kantoor van Krista over het keurmerk beschikt, hoeven de cliënten over de kwaliteit zich geen zorgen te maken. Die wordt periodiek beoordeeld door middel van een audit door een onafhankelijk bureau.

Belangenbehartiging

Krista behartigt de belangen van haar cliënten van A tot Z. Dit begint met een eerste inventarisatie. Als een cliënt contact opneemt, dan beoordeelt ze de zaak en kijkt ze of er mogelijkheden zijn om de geleden schade te verhalen op een aansprakelijke partij. Zijn deze mogelijkheden er, dan vindt er altijd een kennismakingsgesprek plaats. Het liefst bij de cliënt thuis, want dan kan Krista de thuissituatie goed inschatten en beoordelen of er hulp nodig is.

Tijdens het kennismakingsgesprek stelt Krista veel vragen, over de toedracht het letsel en de schade. Als na afloop van dit gesprek blijkt dat er verhaalsmogelijkheden zijn, dan wordt er een eerste brief gestuurd naar de wederpartij. Meestal is dit een aansprakelijkstelling, maar het kan ook gaan om het indienen van een verzoek bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Wordt aansprakelijkheid erkend? Dan begint de zaak pas echt. Dan gaat Krista met de cliënt bespreken wat de schade precies is. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Soms is de cliënt nog aan het herstellen en kan nog niet vastgesteld worden hoeveel blijvende schade er zal zijn. Dan gaat Krista ondersteunen, met een medisch adviseur bijvoorbeeld, die adviezen kan geven over therapie. Of als iemand de baan kwijtgeraakt is door het ongeluk, dan helpt Krista met het inschakelen van een arbeidsdeskundige die kan helpen met het re-integreren naar werk.

Krista is de spin in het web om het hele traject te begeleiden, waarbij ze probeert iemand zoveel mogelijk terug te brengen naar de situatie van voor het ongeluk. Het is daarmee herstelgerichte dienstverlening. En dan wil je alle kosten, ook die van deze begeleiding door Krista en haar experts, verhalen op de aansprakelijke partij. Dat kan best wat tijd nemen.

Afwikkelen met zicht op de toekomst

Hoe een zaak wordt afgewikkeld is van tevoren niet goed te zeggen. Dit hangt van veel verschillende factoren af, maar vooral de mate waarin er herstel optreedt. En ook al is er sprake van volledig herstel, dan kunnen er risico’s zijn, waar bij de afwikkeling rekening mee gehouden moeten worden. Denk aan een hersenkneuzing, dat is erger dan een hersenschudding. Van zo’n kneuzing wordt de kans op epilepsie groter. Als je dat niet weet, en bijna niemand die een ongeluk heeft gehad heeft daar weet van, dan is het accepteren van een aanbod niet een goed idee. Want met het tekenen van dat aanbod, sluit je definitief de zaak af. Als er later een aandoening optreedt, zoals epilepsie, kan de zaak niet heropend worden. De schade die je dan lijdt, is voor eigen rekening. Dat soort dingen weet Krista en ze regelt dan een voorbehoud in de afwikkeling. Zodat als epilepsie optreedt in de toekomst, dat dan de schadezaak kan worden heropend.

Ook bij botbreuken speelt dat, want bij bepaalde botbreuken is er een verhoogde kans op latere artrose. Dat is omdat je gewrichten sneller kunnen slijten na een breuk. Dan komt er – als Krista begeleidt – een medisch adviseur bij die de kans inschat dat dit in de toekomst optreedt. Vervolgens houdt Krista daar rekening mee en zorgt ze voor een voorbehoud in de afwikkeling.

Al met al vat Krista samen: “Ik bied mijn cliënten een stuk zekerheid en rust, zodat ze zich helemaal kunnen richten op hun herstel. Ik bied perspectief op een toekomst na een ongeval”. Dat klinkt mooi, dan neemt Krista een grote last over van het slachtoffer.

Krista Smit is te vinden op https://smitjuridischadvies.nl en te bereiken op 0641334427.