Wijkcentrum krijgt Leeskamer

Jilles van den Doel heeft het initiatief genomen om een leeskamer in Bij van Houten te beginnen.

De leeskamer komt op de plek van de oude kinderbibibliotheek van de Siebe Jan Bouma School. Het is de bedoeling dat het een rustige plek wordt waar je een boek of het dagblad kunt lezen, een boek kunt ruilen en waar je misschien op termijn een boek kunt lenen.

De leeskamer is nog niet klaar, we hopen eind van de winter, begin van het voorjaar open te kunnen.

Tijdens de gesprekken met buurtbewoners in de zomer en rondleidingen door het toekomstige buurtcentrum heeft Miranda Dontje gemerkt dat hier een grote behoefte aan een leeskamer is.

Fijn dat er nu daadwerkelijk een leeskamer gaat komen.

En als je mee wilt helpen het te organiseren, behoefte hebt aan meer informatie? Er is een steungroep waar je deel van uit kunt maken. Mail naar info@omtog.nl.