De toekomst in met bij Van Houten

Het nieuwe wijkcentrum ‘bij Van Houten’ is een tijdje geleden al aangekondigd en onlangs geopend. Er is soep (op dinsdag, woensdag en donderdag rond lunchtijd) en binnenkort huist de speeltuinvereniging (SVO) in. Een zaaltje huren kan ook al.

In de gemeenteraad ligt half februari het voorstel voor en de hoop is dat dit binnenkort met een positief besluit wordt afgerond.

Dan heeft de Oosterparkwijk weer een buurthuis, een wijkcentrum, een buurtcentrum, een ‘huis van de wijk’.

We spreken met Frank Brander van het gebiedsteam van de gemeente Groningen, en Wietse de Boer van de stichting bij Van Houten.

Gefaseerd aanpassen

Alles wat er nu loopt is in de nieuwbouw van de voormalige Vensterschool van de Siebe Jan Boumaschool, want het monumentale oude gebouw, dat door Siebe Jan Bouma werd ontworpen, heeft eerst nog extra aandacht en onderhoud nodig. Dat komt na de zomer aan bod. De storm van eind januari heeft al wel de nodige schade opgeleverd, dus dat onderhoud is echt wel een prioriteit.

Andere aandacht komt er voor het bestaande hekwerk, want er is een laagdrempelige toegang nodig en het hek straalt nu juist geen openheid uit. Ook de buitenruimte, grotendeels een oude speelplaats van de school voor tijdens de pauze, wordt anders.

Nog weer later komt de horeca aan de beurt die ook in de nieuwbouw zou moeten komen. Die ‘nieuwbouw’ is natuurlijk relatief nieuw, want de Vensterschool staat er al een hele tijd.

Het Vensterschooldeel gaat ook plek bieden aan maatschappelijke initiatieven in de wijk. In de oudbouw wordt onderzocht of op de eerste verdieping plaats is voor verhuur voor de maatschappelijke zorgkant in de wijk. Wat dat precies gaat worden, is nog niet bekend.

Kosten

De exacte bedragen zijn te vinden in het voorstel aan de gemeenteraad. Het geld voor de eerste noodzakelijke aanpassingen en duurzaamheidsmaatregelen bedraagt €215.000. De exploitatie (zoals de huur, energie en personeel) gaat bijna drie ton per jaar bedragen en daarvoor wordt de subsidiepot uitgebreid.

Dat geld was er in de Treslinghuistijd niet: destijds liep dat via Nijestee en moest het zichzelf bedruipen door verhuur en activiteiten. De wijk krijgt er dus een echte impuls bij.

Pittige klus

Het werk dat nu aan de orde is – het gereed maken van de panden en het achterstallig onderhoud – wordt voor een groot deel verzet door een grote groep vrijwilligers. Dat zijn voor een gedeelte de bestuurders van de Stichting bij Van Houten, WerkPro, Ons Belang, SVO, het JOP en de BO. Plus natuurlijk de vrijwilligers in de uitvoering. Hoeveel energie en tijd die er in de komende maanden in gaan steken is moeilijk in te schatten. Wel is duidelijk dat het veel is. Da’s mooi dat daar met zoveel energie en mensen zo hard aan getrokken wordt. Het wordt een mooie opvolger van het Treslinghuis.

Ergens eind dit jaar zal de opknapbeurt klaar zijn. Maar bij Van Houten is vanaf 1 april al zes dagen per week open, de hele dag, ook ’s avonds. WerkPro gaat dit organisatorisch regelen en bemensen.

Ruimtes gebruiken en huren

De huur van de zalen wordt nul euro voor buurt-initiatieven. Het wordt een klein bedrag voor buurtorganisaties die zelf een budget hebben en een groter bedrag voor alle andere organisaties. Voor het gebruik van de buurtinitiatieven, die kosteloos zijn, zal op vrijwilligers geleund gaan worden voor het openstellen en bedienen.

Wat levert het op

Er gaat een best bedrag aan gemeenschapsgeld in zitten om bij Van Houten in de benen te krijgen en te houden. Het is goed dat zoiets gedaan wordt. Maar je zou graag willen weten wat je er als wijk nu precies aan hebt. Wat het oplevert. Hoeveel mensen er komen, hoeveel initiatieven er mogelijk worden straks.

Dat blijkt bijna hoge wiskunde nodig te hebben om goed te gaan bepalen. Want je wilt dan ook van alles weten van alle initiatieven en bezoekers. Als je bijvoorbeeld activiteiten regelt om de eenzaamheid terug te dringen (echt een ding in onze wijk voor een deel van de bewoners) dan zou je elke bezoeker aan zo’n activiteit een vragenlijstje in de hand moeten drukken waar die dan zijn of haar eenzaamheid op moet aangeven. Hoe je dat aangeeft is ook nog eens moeilijk: in dagen in de week of in gevoelde eenzaamheid per dag of nog iets anders. Ander voorbeeld: ga je bij activiteiten voor kinderen pas open als er 20 zich hebben aangemeld en ook komen? Dat wordt snel onvriendelijk.

Die hogere wiskunde rondom het rendement speelt zeker een rol, maar daarnaast gaat  bij Van Houten ook veel mooie dingen doen en uitproberen. Voor speciale doelgroepen en voor iedereen uit de wijk. Voor grote groepen en voor kleintjes. Voor ouderen, volwassenen, studenten, ouders, jeugd en kinderen. ‘Als iets niet werkt, dan proberen we iets nieuws.’

Concurrentie onderling is niet nodig

De samenwerking tussen alle bewonersorganisaties en andere spelers in de wijk gaat ervoor zorgen dat bij Van Houten een goede plek krijgt en de huidige voorzieningen ook hun ding kunnen doen en hun plek behouden. Er wordt gestart met een ‘wijktafel’, een platform waar alle organisaties met elkaar overleggen over de wijkprogrammering en onderling bespreken en besluiten waar welke activiteit voor de wijk het beste thuis is. Zo komen alle accommodaties tot hun recht en wordt er intensief samengewerkt zonder concurrentie. Want dat hebben we niet nodig in onze wijk.

Complimenten zijn wel op zijn plaats

Ik vraag de beide heren naar waar ze blij of trots op zijn.

Wietse: “Compliment voor alle partijen die samenwerken. Waarbij de gemeente een grote rol heeft gespeeld, Frank Brander en Jasper Klapwijk [redactie: is externe projectbegeleider] bijvoorbeeld. En andere ambtenaren. Het Treslinghuis gaf de behoefte van de Ooster-parkwijk aan, bij Van Houten is daar het antwoord op.”.

Frank: “Er is veel gesproken met de betrokken organisaties over samen optrekken en een nieuw buurthuis opzetten. Dat is altijd in goed overleg gegaan en er is een bestuur gekomen om aan de slag te gaan. Dat is op een hele goeie manier gebeurd en daar kun je trots op zijn als Oosterparkwijk. Met ontzettend veel geduld, want vier jaar na de sloop van het Treslinghuis, komt er nu bij Van Houten. Bewonderenswaardig dat iedereen dat heeft volgehouden, keihard eraan wilde werken en niemand heeft gezegd ‘Ik kap ermee!’. Dat helpt binnen de gemeente ook om zich er sterk voor in te zetten.”.

Ze vatten het nog krachtiger samen: “We willen het huis van de wijk zijn. Daar zetten we ons allemaal voor in.”, want iedereen is thuis… bij Van Houten!

Hier gaan we plezier aan beleven, dat kun je nu al zien aankomen.

Meer informatie?
https://bijvanhouten.nl

Foto(s): p1 – Bij Van Houten | Gemeente Groningen.