De verlengde schooldag op IKC Borgman Oosterpark

Zes scholen in de Noordelijke stadswijken van Groningen zijn dit najaar gestart met pilots voor een verlengde schooldag (VSD). IKC Borgman Oosterpark is één van die scholen. We vertellen je er graag meer over!

De verlengde schooldag biedt kinderen een stimulerende leeromgeving waarin ze zich breder kunnen ontwikkelen en is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar. Ze gaan twee keer per week van 14:30 tot 16:00 uur samen met interne en externe begeleiders aan de slag met kunst & cultuur, sport & bewegen of natuur & techniek. Binnenkort wordt er ook gestart met het thema gezonde voeding. Dan gaat een groep kinderen rond het IKC zelf voedsel verbouwen om er daarna een lekker maaltje van te koken.

Sport, muziek, beeldend werken en theaterlessen

In samenwerking met Kunstencentrum Vrijdag worden er workshops muziek, beeldende kunst en theater aangeboden. Bij muzieklessen leren de kinderen noten lezen, een klein instrument bespelen en zingen. Kinderen die willen leren acteren, kunnen kiezen voor de workshops theater. Verder kunnen kinderen kiezen voor tekenen, schilderen en handenarbeid, waarbij ze leren een eigenidee vorm te geven en werken met nieuwe technieken en materialen. Jonge onderzoekers kunnen hun hart ophalen bij het aanbod natuur & techniek en kinderen die graag sporten, doen mee met bijvoorbeeld de sportinstuif van de gemeente Groningen en activiteiten van Bslim.

Samen met de wijk!

IKC Borgman Oosterpark heeft een centrale plek in de wijk en we vinden het belangrijk om samen met de buurt te werken aan een mooie Oosterparkwijk. We zijn dan ook blij dat er organisaties uit de buurt ondersteunen bij de VSD. Zo gaan we bijvoorbeeld rond het thema gezonde voeding samenwerken met Toentje en Restaurant Bie de Buuf. De Jonge Onderzoekers ondersteunen bij de lessen over natuur & techniek. De activiteiten in het kader van de verlengde schooldag vinden niet alleen plaats in het gebouw van IKC Borgman Oosterpark maar ook op verschillende locaties in de wijk.

Meer informatie

Op dit moment doen er 50 leerlingen mee aan de VSD en is een initiatief vanuit de gemeente Groningen. Als de pilot een succes blijkt en wordt verlengd, kunnen meer ouders hun kind aanmelden voor deze buitenschoolse activiteiten. Meer weten over de VSD? Mail gerust naar Clarine Suurmeijer (c.c.suurmeijer@o2g2.nl).