Leeskamer

We zijn erg blij met het grote aantal boeken dat via de oproep in de wijkkrant aan ons gedoneerd is. Ook kregen we 700 boeken van de opgeheven Leeskamer uit Kantens.

We bevinden ons in de rijke positie dat we meer boeken en daarbij heel goede mooie exemplaren, hebben gekregen, dan we kunnen plaatsen in de ons beschikbare kasten.

Dus aan ons nu de taak om alle boeken te ordenen en keuzes te maken welke wel en welke eerst niet te tonen.

Voorlopig nemen we geen nieuwe boeken aan. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!

Het is nog onduidelijk wanneer de Leeskamer opengaat, in de volgende wijkkrant meer informatie daarover.

Tegen die tijd zoeken we ook uitbreiding van ons team. Wil je nu al meer weten? Mail met info@omtog.nl.

Namens de Leeskamer,

Cecile, Ginie, Jilles en Jacqueline