Groninger Motorboot Club 100 jaar

Er zijn best nogal veel Oosterparkers die niet weten dat de strook tussen Damsterdiep en Eemskanaal ook officieel tot de wijk behoort.

Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de oorsprong van de wijk, destijds ‘Plan Oost’ genaamd, waarvan de bouw vanaf de jaren twintig voortvarend gestalte kreeg. En in dit plan was dit gebied niet opgenomen om er woningen te bouwen.

Maar dat betekende niet dat er al bedrijvigheid was en ook kwam. Denk bijvoorbeeld aan de houtzaagmolens, waaraan het in 1980 gebouwde wijkje met de straatnamen Balkgat, Zagerij en Holtstek herinnert. Maar ook de Noord-Nederlandse Oliefabriek, waarin later de NV Elevator Maatschappij Groningen (EMG) werd gevestigd met graanoverslag. En naast EMG staat ook het gebouw van de voormalige Noord Nederlandse Zakkenhandel. En de hoge schoorsteenpijp herinnert aan COVA N.V. Dit bedrijf was gespecialiseerd in het ‘coveren’ (banden voorzien van een nieuw loopvlak), verzolen en de verkoop van auto- en tractorbanden.

Op de plaats van de Praxis bevond zich vroeger de grote scheepswerf van Niestern & Sander. Hier werden schepen langsscheeps te water gelaten, in tegenstelling tot de werven in het Winschoterdiep, waar ze zijwaarts te water werden gelaten.

Van deze werf is alleen de scheepshelling overgebleven, waarvan druk gebruik wordt gemaakt door mensen met plezierbootjes. Ze rijden dan hun trailer, met daarop een boot, achterwaarts het water in, totdat de boot drijft.

Ik heb helaas niet kunnen achterhalen wanneer dit gebied officieel tot de Oosterparkwijk ging behoren. Zou dat gebeurd zijn met de invoering van de postcode?

GMC

Naast  de scheepshelling bevindt zich de jachthaven van de GMC, de Groninger Motorboot Club. GMC werd in 1922 opgericht en bouwde een botenhuis in het Verbindingskanaal, waar ze in 1991 plaats moesten maken voor het nieuwe Groninger Museum. De gemeente Groningen financierde het nieuwe botenhuis en de steigers op de locatie Niestern aan het Eemskanaal.

GMC heeft nu 185 leden en krijgt nog steeds nieuwe aanmeldingen, waardoor ze graag wil uitbreiden met een extra steiger, want er is meer ruimte nodig voor stalling en passanten. Maar GMC ligt straks in de nieuwe wijk Stadshavens (2400 woningen!), die voor het grootste deel autovrij wordt. Deze wijk krijgt een wandel- en fietsboulevard langs het Eemskanaal. Daardoor staat de bereikbaarheid van de jachthaven langs de kade op het spel.

Maar deze onzekerheid belette GMC niet om in het weekend van 6, 7 en 8 mei het 100-jarig bestaan uitbundig te vieren. Dertig versierde motorboten voeren door de stad naar Garnwerd, vergezeld door het museumschip PW 17 ‘Emma’, dat toevallig ook 100 jaar bestond! De volgende dag nam men een iets andere route terug via de Oostersluis, waar alle dertig boten met gemak in pasten.