Energie en geld besparen

Overzicht van maatregelen voor huishoudens in de gemeente Groningen

Eenmalige energietoeslag
Er is een eenmalige energietoeslag van het Rijk van 1.300 euro voor huishoudens met een inkomen van ten hoogste 120% van het sociaal minimum. Deze toeslag is uitbetaald aan mensen die er recht op hebben. Wie de toeslag niet ontvangen heeft en er wel recht op heeft, vindt op de website van de gemeente Groningen meer informatie: gemeente.groningen.nl/energietoeslag-voor-energieprijzen. Het WIJ-team kan helpen bij het aanvragen: wij.groningen.nl.

Voor 1 juni 2022 hebben de meeste huishoudens een toeslag van 800 euro ontvangen via de gemeente Groningen. Dit zijn huishoudens die de gemeente kent. Deze huishoudens ontvangen in oktober automatisch de 500 euro. Opgeteld 1.300 euro. Vanaf 1 juni kunnen huishoudens die niet bij de gemeente bekend zijn en die dus geen energietoeslag hebben ontvangen een aanvraag indienen. Tot nu toe zijn er ongeveer 9.000 aanvragen binnengekomen.

Bijzondere bijstand
Huishoudens die niet voor de energietoeslag in aanmerking komen of waarbij de energietoeslag niet voldoende blijkt te zijn, kunnen soms in aanmerking komen voor individueel bijzondere bijstand. Je kunt het aanvragen via gemeente.groningen.nl/bijzondere-bijstand-aanvragen. Voor hulp kunnen mensen contact opnemen met hun WIJ-team, wij.groningen.nl.

Energiecoach
Energiecoaches geven concrete adviezen thuis over kleine maatregelen en tips voor het besparen van energie. Meer informatie over energiecoach: grunnegerpower.nl/energiecoach/ en www.duurzaamgroningen.nl/artikelen/boek-een-gratis-energiecoach.

Energieadviseur
De energiecoach is degene die een energieadviseur langs laat gaan bij bewoners met een koopwoning en een laag inkomen. De energieadviseurs hebben verstand van de grote maatregelen: het isoleren van de woning met muur-, dak- of vloerisolatie, HR++ glas, en een ander verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp of aansluiting op het warmtenet en zonnepanelen. Ook over de financiering van deze maatregelen kunnen zij adviseren. Als een hypotheek ophogen of sociaal krediet op het nationaal warmtefonds geen opties zijn, zijn er de verduurzamingsleningen van de gemeente. Een afspraak met een energieadviseur volgt eventueel na een afspraak met een energiecoach.

Energieklusbus
De energieklussers rijden voor met hun bus en maken je woning direct kierdicht. Deze klussendienst ondersteunt direct en is voor elk huishouden (huurders en woningeigenaren). De energieklussers zijn er ook voor huurders van wie de woning nog slecht geïsoleerd is. De aanvraag voor de klusbus gaat via de energiecoach. Eerst komt de energiecoach langs en deze overlegt samen met de bewoner wat er moet gebeuren. Heb je hulp nodig? Dan kan de energieklusbus worden ingeschakeld.

Groningen geeft warmte
Het project Groningen Geeft Warmte steunt mensen die financieel in de knel komen door de gestegen energieprijzen. Via dit project kunnen huishoudens gratis besparende producten krijgen zoals tochtstrippen en spaarlampen. Deze worden ook direct in huis bevestigd en ingedraaid. Stichting Present levert daarvoor handige vrijwilligers. Contactgegevens alangeler@home.nl.

Koopwoningen: energiebesparende maatregelen / woning verduurzamen
Mensen met een eigen woning met een laag energielabel kunnen financiële steun krijgen. Mede door subsidies van de Rijksoverheid zijn daardoor maatregelen mogelijk zoals van isolatie van dak, gevel, glas en vloerisolatie. Meer informatie: www.duurzaamgroningen.nl/huis.

Websites met tips
www.geldfit.nl/thema/energie-besparen-tips/
www.milieucentraal.nl/energie-besparen/snelle-bespaartips/
www.consumentenbond.nl/energie-vergelijken/energie-besparen-in-huis
www.hetkanwel.nl/48-eenvoudige-manieren-om-zelf-energie-te-besparen/
www.gaslicht.com/energievergelijken/kennisbank/besparen-op-energiekosten

Nijestee
Projectmatig Energetisch Verbeteren
Verdeeld over de hele stad verbetert Nijestee ruim 3.000 woningen op energie. Nijestee actualiseert het programma elk jaar op basis van de nieuwste inzichten en data, zoals Energie-Index, verbruiksgegevens van huurders t.a.v. CO2-uitstoot en data-analyse van gerealiseerde projecten. Daarnaast worden ook de uitkomsten vanuit de wijksessies verwerkt in het programma.

* Nijestee informeert bewoners over de bespaartips via www.zosimpelalswat.nl.
* Nijestee vult de gereedschapskist van hun vakmensen om signalen van armoede (en dus ook energiearmoede) op te sporen en bewoners te helpen. Denk aan praktische zaken zoals het plaatsen van tochtstrips en radiatorfolie, maar ook informatie over het financieel spreekuur van WIJ en/of de GKB. Mogelijk kunnen de vakmensen de bewoners attenderen op de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Meer informatie Wouter Brouwer, medewerker Persoonlijke Benadering,
Email: huurzaken@nijestee.nl, telefoon (050) 85 33 533.

BuurtBespaarBudget
Buurthuizen, buurtverenigingen en bewonersorganisaties kunnen een aanvraag indienen bij het BuurtBespaarBudget. Dit budget maakt het mogelijk om een project op te zetten om buurtbewoners en/of het buurthuis te helpen de energierekening te verlagen. Met als belangrijkste doel om juist mensen te bereiken die daar nu het meeste baat bij kunnen hebben. De bijdrage van het BuurtBespaarBudget is minimaal 500 euro en maximaal 5.000 euro. Meer informatie: www.lsabewoners.nl/buurtbespaarbudget.

Stichting Nieuw Nabuurschap
Armoedepreventie met ervaringsdeskundige: www.nieuwnabuurschap.nl.

Regeling studenten
Onder bepaalde voorwaarden kun je als student in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning voor de gestegen energieprijzen. Meer informatie: rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/vraag-en-antwoord/financieleondersteuning-energieprijzen-studenten.

Groningse Kredietbank – Inloopspreekuur
Het inloopspreekuur is voor hulp en ondersteuning bij financiële vragen, schulden (voorkomen) of andere dringende geldproblemen. Het inloopspreekuur is op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur en op woensdag van 9:00 tot 16:00 uur. In verband met de drukte adviseren wij je om zo vroeg mogelijk te komen: gemeente.groningen.nl/inloopspreekuur-groningse-kredietbank

Lukt het niet om naar het inloopspreekuur te komen? Neem dan telefonisch contact op via telefoonnummer 14 050 of maak gebruik van het contactformulier op de website om een afspraak te maken. We bepalen dan samen met jou of we een eerste gesprek met je op het Harm Buiterplein voeren of dat we telefonisch je aanmelding voor schuldhulpverlening met je bespreken.

WIJ Groningen
WIJ Groningen adviseert en ondersteunt mensen in de gemeente Groningen om zelf grip te krijgen en te houden op hun leven. Als het kan met hulp van familie en vrienden en zo dichtbij mogelijk. We verzorgen de indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Onze medewerkers ondersteunen je bij het regievoeren over de zorg en ondersteuning die ke krijgt. Contact:  wij.groningen.nl.

GeldWIJs
WIJ Oosterparkwijk en WIJ Schilderswijk/Centrum houden twee keer per week een financieel inloopspreekuur aan de Heesterpoort 1. Dit inloopspreekuur is op maandag- en woensdagmiddag van 13:30-16:30 uur. Er zijn op dat moment meerdere collega’s van WIJ beschikbaar om je financiële vragen te kunnen beantwoorden. Daarnaast is er ook een medewerker van de Groninger Kredietbank (GKB) aanwezig. Meer informatie: geldwijs@wij.groningen.nl, Whatsapp: 06-3079 7392 en telefoon 050- 367 8960.