Verkeerssituatie kruispunt Zaagmuldersweg en Vinkenstraat

Een verkeerskundige van de gemeente heeft gekeken naar het zicht op het kruispunt Zaagmuldersweg en Vinkenstraat. Vanaf 10 meter van het kruispunt heb je zicht. Dat vereist wel wat aanpassing van de snelheid. De gemeente plaatst geen verkeersspiegels omdat die verkeerssituaties vaak juist onveiliger maken. De afstand en snelheid van naderend verkeer is in een spiegel moeilijk in te schatten. En de hoek van de verkeersspiegel kan ervoor zorgen dat sommige verkeersdeelnemers slecht zichtbaar zijn. 

Dat de voorrang niet altijd gegeven wordt komt omdat de Zaagmuldersweg een 50 km/u weg is en een veel dominantere verkeersstroom is. De overgang naar 30 km/u daar helpt daarbij een klein beetje. Op dat stukje van de Zaagmulders weg moet je voorrang verlenen. De situatie nu zorgt ervoor dat mensen extra opletten en daarmee is het veiliger dan hoe het was. 

Extra borden toevoegen heeft geen zin. Er staan al heel veel borden en een bord met ‘gevaarlijk kruispunt’ lost niks op. Het is veiliger dat de automobilist de ogen op de weg heeft in plaats van dat hij om zich heen moet kijken vanwege de extra bebording. 

Op lange termijn
De gemeenteraad heeft besloten dat de Zaagmuldersweg op termijn een 30 km/u -weg wordt. Het zal ervoor zorgen dat minder bestuurders gaan kiezen voor deze route. Daardoor zal de verkeersstroom over de Zaagmuldersweg verminderen. Dat is positief voor het verkeer op het kruispunt Zaagmuldersweg en Vinkenstraat.