STREET ART FESTIVAL GRONINGEN

Van donderdag 3 t/m zondag 6 augustus vond het Street Art Festival Groningen plaats in de Oosterparkwijk. Zeven kunstenaars uit Nederland, België, Engeland, Brazilië en Spanje fleurden de wijk op met grote muurschilderingen.

In die dagen werd mij enkele keren door bezoekers van buiten de stad gevraagd waar nu precies het Festival eigenlijk was. Ik moest dan helaas vertellen dat het om zeven locaties gaat, verspreid over de wijk. Vijf gevels, een muurtje en zelfs een heel gebouw (JOP). Met op de zaterdag en zondag gratis rondleidingen, ook per fiets, en graffiti workshops waarbij iedereen zelf aan de slag kon. Bij de Groninger rapper Mongoose kon je op de zaterdag leren rappen. Dit alles vanuit en bij Wijkcentrum bij Van Houten. Naast dit festival vonden er vergelijkbare  festivals plaats in Emmen, Assen en Leeuwarden. 

We the North

‘We the North’ stelde 180.000 euro beschikbaar aan Writer’s Block, een productiehuis uit Leeuwarden, om deze vier festivals te realiseren. Het cultuurprogramma We the North is een initiatief van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Assen, Leeuwarden, Groningen en Emmen. Het is een culturele samenwerking voor talent-ontwikkeling van makers in de podiumkunsten, popmuziek en beeldende kunst. In de Oosterparkwijk werkten Nije-stee en het Gebiedsteam van de Gemeente ook mee aan het festival.

Door de vele regenbuien werden de werkzaamheden vertraagd, waardoor het festi-val met een dag verlengd werd.

Voor de schilderingen was van tevoren aan de wijkbewoners gevraagd om thema’s aan te reiken aan de kunstenaars, die verder de vrije hand hadden. De kunstenaars zijn: Thiago Mazza (Brazilië), Wietse (België), Eloise Gillow (Engeland), Zësar Bahamonte (Spanje), Ricardo van Zwol (Nederland), Naomi King (Nederland) en Annabel Adema (Nederland).

Omdat de meeste Oosterparkers niet van het gebeuren op de hoogte waren, leverde dit heel veel verbaasde reacties op, als men bij het uitlaten van de hond opeens op een kunstenaar in een bakje van een hoogwerker stuitte. Al gauw sloeg de verbazing dan om naar bewondering en ging men elke dag even kijken naar de vorderingen.

Op 3 en 4 augustus kwam Xander van Soelen van de Geheime Eksterclub naar de Oosterparkwijk om zijn gekleurde eksters te plaatsen, zie het artikel op pagina 8.

Op pagina 10 vindt u een foto-impressie met locatie-vermelding, voor diegenen die nog niet alle kunstwerken hebben gevonden.