Toen en nu

Op het adres Paradijsvogel-straat 5-7 was vroeger Grind- en Zandhandel Bouwman en Zn. plus Siebesma en Van der Veen met betonmortel (Groninger Mortel Centrale – GMC) gevestigd. Op enig moment nam Siebesma en Van der Veen de Grind en Zandhandel over. 

Ik heb helaas geen oorspronkelijke vestigingsdatum kunnen achterhalen. De foto is van 1961. Toen was ik 8 jaar oud en woonden we in Vinkenstraat 59a, met uitzicht op het kruispunt met de Paradijsvogelstraat en de Oliemuldersweg. En ook daarvoor al zag ik dagelijks de betonauto’s rijden met hun draaiende trommel. Ik herinner me dat er eens eentje door zijn as was gezakt!

Siebesma en Van der Veen leverde een scala van producten aan aannemers in de weg- en waterbouw, asfaltcentrales, betonwarenfabrieken en betoncentrales. Het bedrijf vervoerde jaarlijks meer dan een miljoen ton voor derden over weg en water.

In 1995 werd het bedrijf overgenomen door de Paes-Groep, en bleef op de locatie, maar in 2007 ging het op in Van der Wiel in Drachten. De stellages werden ontmanteld en de bebouwing werd gesloopt. Het terrein bleef kaal en leeg tot 11 december 2020, toen de gemeente het terrein voor 7 jaar in bruikleen gaf aan een groepje wijkbewoners met plannen. Dat werd de Paradijsvogeltuin, die voortvarend aan de weg timmerde en timmert. In het Coronatijdperk repeteerde jeugdcircus Santelli er, oogstfeesten werden georganiseerd, de opening van de Raamexpositie in 2021 vond er plaats, en nog véél meer. Bouwsels verrezen, bewoners kwamen en het streven was en is om zo toegankelijk mogelijk te zijn en open te staan voor ideeën en initiatieven van ook buiten de tuin.

Er heerst hier een oprecht idealisme dat ook opkwam eind jaren 60 en toen helaas weer uitdoofde: wars van materialisme en kapitalisme, en met respect voor de natuur. Een uniek stukje Oosterparkwijk dus!

Op beide foto’s is links hetzelfde pand te zien.