Bewoners in actie tegen plannen Oosterhamriktracé

Naar schatting zo’n tweehonderd omwonenden van het Oosterhamrikkanaal verzamelden zich dinsdagavond 12 juni aan de Oosterhamrikkade. Het was de eerste grote actie van het bewonerscomité ‘Oosterhamrik(race) tracé, Nee’. Dit comité verzet zich tegen de plannen van het gemeentebestuur om de busbaan richting Kardinge te verplaatsen naar de Oosterparkwijk en van de huidige busbaan een ‘gewone’ weg voor het overige verkeer te maken.

Diverse sprekers gaven hun ongenoegen over het plan. Ze deden een beroep op de aanwezige gemeenteraadsleden van onder andere GroenLinks, SP, ChristenUnie en 100% Groningen, om dit plan nog eens kritisch te bekijken. “Dit is een slecht plan. We moeten het mobiliteitsplan op een sociale en duurzame manier oplossen. Maar niet op deze manier. Groningen laat hiermee vooral zien hoe het niet moet.”

Na de toespraken verplaatste het hele gezelschap zich naar de Oliemuldersbrug om daar voor een fotomoment de brug even bezet te houden. Daarna was de actie voorbij.

Het actiecomité kun je volgen op Facebook: www.facebook.com/OHracetracenee/

Foto(s): OHK 4 | Bas Broesder.