Veel weerstand tegen vernieuwing Oosterhamrikzone

Met een eigen Informatiecentrum in de Oosterparkwijk, inloopavonden en een informatiemiddag in de Lidl aan het Wielewaalplein probeert de gemeente Groningen Oosterparkers te informeren over de vernieuwing van de Oosterhamrikzone.

Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, wordt de huidige busbaan over de Oosterhamrikkade verlegd naar de Oosterparkwijk (via de E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein, Vinkenstraat richting Kardinge). De huidige busbaan wordt een nieuwe ontsluitingsweg voor het autoverkeer richting de oostelijke ringweg.

Een ingrijpend plan dat op nogal wat weerstand stuit in de wijk. Twee onderdelen worden hierbij vaak genoemd. Ten eerste het verlies van 300 parkeerplaatsen in het gebied en ten tweede de enorme hoeveelheid bussen die door de wijk gaan rijden. In de spits kan dat oplopen tot bijna 60 bussen per uur. Deze moeten over het nu al drukke Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Van deze laatste straat worden de huizen aan de noordoostkant gesloopt.

Recht op parkeren

Alie Knollema van tabaksspeciaalzaak Knollema aan het Wielewaalplein vindt het een belachelijk plan. “Ze halen allemaal parkeerplekken weg. Dat kan toch niet. Als je bijvoorbeeld aan de E. Thuessinklaan woont, waar moet je in de nieuwe situatie dan je auto kwijt? Daar komt volgens de plannen een dubbele busbaan. Ik vind dat iedereen recht heeft op een parkeerplek voor de deur. Want stel je bent slecht ter been, waar moet je dan je auto neerzetten?”

Voor de gemeente is een parkeerplek voor de deur in de toekomst geen vanzelfsprekendheid meer. Assistent Projectmanager Jurjen Zuijdendorp: “De openbare ruimte is niet het exclusieve domein van de autobezitter. Decennia lang is het de gewoonste zaak van de wereld geweest dat iedereen zijn auto voor de deur, of op z’n minst in de straat, kon parkeren. De auto gaf de gewone arbeider vanaf ongeveer de jaren zeventig een enorm gevoel van vrijheid. Maar een stad verandert. En waarom heeft iemand die graag groen voor z’n deur wil, of op z’n minst een autovrije straat, daar ook niet recht op? Het zijn vragen die we ons moeten stellen. Vroeger vonden we het ook heel normaal om met de auto op de Grote Markt of Vismarkt te komen. Dat kan nu ook niet meer.”

Rondom het Oosterhamrikkanaal komen veel nieuwe woningen. De gele vlakken geven aan waar nog gebouwd wordt (of recent gebouwd is).

Toekomstbestendig

Volgens Zuijdendorp is de aanpak van de Oosterhamrikzone nodig om de stad in de toekomst bereikbaar te houden. Er wordt rondom het Oosterhamrikkanaal, tot aan het Van Starkenborghkanaal, de komende jaren veel bijgebouwd. “Er komen duizenden woningen bij en dit gedeelte van de stad is het enige gedeelte dat een slechte verbinding heeft om de stad in of uit te komen met de auto. Het onderliggende wegennet kan het verkeer nu net aan, maar in de toekomst kan het dat niet meer aan,” aldus Zuijdendorp.

Jaap de Graaf van Bewonersorganisatie Oosterpark vindt de plannen achterhaald. “De stad Groningen heeft het beleid om de auto uit de stad te houden. Er zijn daarom meerdere P + R-terreinen buiten de stad aangelegd. Als je bijvoorbeeld in het UMCG moet zijn, parkeer je daar je auto en neem je vervolgens de bus naar de stad. Een succesvol beleid want de P + R-terreinen staan steeds voller. Maar hier wordt 100 miljoen uitgegeven om de auto weer de stad in te krijgen. Het is een politieke beslissing waar ik de logica niet van snap.”

In gesprek

Tot voor kort was de Bewonersorganisatie met de gemeente in gesprek over de ontwikkeling van de Oosterhamrikzone, maar de organisatie is uit het overleg gestapt. De Graaf: “Het gesprek liep vast omdat de gemeente geen enkele toezegging wil doen of met concrete voorwaarden wil komen. Het is ons belang om voor wijkbewoners waarborgen in te bouwen dat het leefbaar blijft in onze wijk. Maar de gemeente schuift concrete toezeggingen steeds voor zich uit. ‘Daar gaan we nog wel eens over praten’, zeiden ze dan.” Een van die punten was de geluidsoverlast die de nieuwe busbaan oplevert. Volgens rekenmodellen blijft het geluid nét onder te toegestane norm. De Bewonersorganisatie stelde voor om na een jaar een échte (praktijk)meting uit te voeren naar het daadwerkelijke aantal decibellen. De Graaf: “En we vroegen aan de gemeente om vooraf maatregelen te bedenken als het geluid boven die norm zou zijn. Maar dat wilde de gemeente niet. En zo waren en nog meer dingen waardoor het voor ons geen zin meer heeft om hier onze tijd aan te besteden.”

Levensgevaarlijk

De assistent projectmanager van de gemeente erkent dat er nog veel onduidelijk is en dat er nog veel moet worden uitgewerkt. Dat de Bewonersorganisatie niet meer meepraat, vindt hij jammer: “Het is belangrijk om hierover met elkaar in gesprek te blijven. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn en het is misschien ook niet zo dat alles wat je hebt ingesproken terugziet in de plannen. Maar we luisteren echt wel naar de bewoners.”

Wordt het Wielewaalplein starks “levensgevaarlijk”?

Alie Knollema kijkt uit over het Wielewaalplein: “En hoe moet dat straks hier? Mensen steken nu over met hun volle winkelwagentjes van de Lidl naar de parkeerplekken aan de andere kant van de straat. Maar als er om de haverklap een bus aankomt, hoe moet je dat dan doen? In de plannen is geen plek voor auto’s om te parkeren, maar er kunnen wel ik weet niet hoeveel bussen voorbij denderen. Levensgevaarlijk.”