Gebiedsmanager Nienke Alkema

De Oosterparkwijk heeft een nieuwe gebiedsmanager vanuit de gemeente en dat is Nienke Alkema. Ze volgt Chris Niemeijer op, die in april 2018 met pensioen is gegaan.

De eerste vraag is wat ze anders gaat aanpakken. Er volgt een klaterlach en een uitleg. Nienke houdt van met mensen werken en is graag in de wijk aanwezig. Benaderbaarheid is een belangrijk punt en ze is nieuwsgierig naar leuke dingen, gekkigheid en verandering.

“De Oosterparkwijk is een mooie wijk, met bijzondere architectuur. Volks en met nieuwbouw, dus je kunt zien hoe dat samen gaat.”, zegt ze achter een kopje koffie in Het Oude Politiebureau.

We zijn allebei kletsnat geregend op weg naar het Grand Café want eindelijk regende het weer eens een keer.

Haar grote wens is de trotse bewoners tegen te komen in de wijk. En dat de mensen elkaar tegenkomen en elkaar kennen. Dat daarmee de samenleving versterkt wordt. In elk geval is het zaak om de levendigheid van de wijk te behouden. Ook het volkse en dorpse zijn prachtige eigenschappen. Ze hoopt daarbij dat het één wijk blijft, zoals die het nu ook is, maar dat kunnen alleen de wijkbewoners samen doen. De overheid of de gemeente kunnen zoiets wel willen, maar niet voor elkaar krijgen. Dat doet een wijk het beste zelf. Dat is ook wel de aard van de rol die de gemeente wil innemen: “Als u iets wilt, moet u zelf ook meehelpen. Dan pakken we het samen op!”. De burger en de gemeente, beiden actief. Dan wordt het wat.

Natuurlijk komt de Coöpera-tieve Wijkraad ter sprake, dat Nienke een prachtig initiatief vindt om de lokale democratie vorm te geven in de wijk. De Oosterparkwijk wordt er wel bekend om overigens, dat dit experiment hier loopt. Er komen zelfs allerlei mensen op bezoek om de initiatieven van de gemeente Groningen op het vlak van lokale demo-cratie te bekijken en te bezoeken.

Om in verbinding te komen en te blijven met de wijk, is Nienke Alkema het liefst ín de wijk zelf. Bij iedereen langs gaan, even aanbellen en een praatje maken. Samen en informeel de dingen oplossen, die aanpak werkte vroeger en die werkt vandaag de dag nog steeds. Daar ben je met ruim 11.000 bewoners wel jaren mee bezig, maar dat maakt haar niets uit.

De aanpak voor de Oosterparkwijk is kijken wat de wijk wil en wat de gemeente kan. Inschatten en kijken waar de energie heen gaat en dan dat faciliteren. Natuurlijk elk jaar een programma opstellen, na een jaar de resultaten goed analyseren en op basis daarvan voort, telkens goed aansluiten op de opgaves die er liggen in de wijk. Haar hartewens voor de Oosterparkwijk: “Ik wil de mensen in de Oosterparkwijk leren kennen en op iedere hoek iemand kunnen toezwaaien.”. Dus ze gaat dit een tijd lang doen, zegt Nienke als afsluiting. Met weer een klaterlach erbij.

Foto(s): Nienke Alkema | Mark C Hoogenboom.