Plan Oosterhamrikzone verder uitgewerkt

Voor de zomervakantie, op 27 juni om precies te zijn, besloot de gemeenteraad van Gronin-gen dat de zogenoemde ‘ variant splitsing’ voor de Oosterhamrikzone als voorkeursvariant verder wordt uitgewerkt. In dit plan wordt de huidige busbaan over de Oosterhamrikkade verlegd naar de Oosterparkwijk (via de E. Thomassen à Thuessinklaan, Wielewaalplein, Vinkenstraat richting Kardinge). De huidige busbaan wordt een nieuwe ontsluitingsweg voor het autoverkeer richting de oostelijke ringweg.

Aan de Oosterhamrikkade 119, de oude voedselbank, werken projectmanager Jeroen Engels en communicatiemanager Niels Keissen samen met een projectteam aan de uitwerking van deze variant. “Er is nog geen besluit genomen dat dit plan doorgaat,” zegt Engels om misverstanden te voorkomen. “We hebben van de gemeenteraad de opdracht gekregen om deze voorkeursvariant verder uit te werken. Dit hele traject, inclusief besluitvorming, neemt anderhalf tot twee jaar in beslag. De beslissing over het wel of niet doorgaan neemt dus door de nieuwe gemeenteraad, want in november zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook de provincie zal een akkoord moeten geven want die is er ook bij betrokken.”

Mobiliteit

Toen de gemeenteraad de voorkeur uitsprak voor de variant ‘splitsing’ (er waren drie verschillende varianten), kregen Engels en Keissen er ook opdrachten bij. Want de Raad wil een onderzoek naar een verkeerscirculatieplan waarbij de stad wordt opgedeeld in verschillende sectoren waardoor doorgaand verkeer door de stad geweerd wordt. Ook vroeg de Raad om meerdere scenario’s uit te werken voor duurzame vormen van mobiliteit.

Keissen: “Als er door de nieuwe gemeenteraad een besluit wordt genomen, moeten zij wel alle informatie hebben. En wij zijn actief om al die informatie te verzamelen. Bij de verdere uitwerking van het plan betrekken we de bewoners en ondernemers van de wijk. Tot nu toe hebben we dat met een vrij groot gebied gedaan, maar bij de invulling van het plan gaan we veel kleinschaliger werken. Dan nodigen we bijvoorbeeld bewoners en ondernemers rondom het Wielewaalplein uit om mee te denken over het ontwerp van het nieuwe plein.”

OV en winkelen

Als het plan doorgaat, verandert het Wielewaalplein ingrijpend. Engels vergelijkt het met de nieuwe situatie bij de Westerhaven, alleen kleinschaliger. “Er komt een bushalte met een directe verbinding op het HOV-netwerk (hoogwaardig openbaar vervoer). Het zal een plein worden waar bus, bewoners, bezoekers aan de winkels en fietsers ruimte nodig hebben. Het OV en winkelen wordt er gecombineerd. Net zoals bij de vernieuwde Westerhaven.

Elke woensdag van 09:00 tot 17:00 uur is het projectteam aanwezig in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone (Oosterhamrikkade 119).

Engels: “We begrijpen dat deze plannen grote gevolgen hebben voor de omwonenden. We willen niet iemands bezwaren tegen het plan wegnemen, maar wel het gesprek aangaan. Wat we merken is dat met informatie geven het voor mensen duidelijk wordt waarom het plan nodig is. Mensen kunnen hier met vragen of ideeën gewoon binnenstappen en daarom is het voor ons zo belangrijk dat we hier in de Oosterparkwijk zitten.”