Alan’s wijkwandeling

In deze rubriek geeft Alan Haveman op geheel eigen wijze zijn kijk op ontwikkelingen in de wijk.

Lag bij mijn eerste beschreven wijkwandeling het startpunt in het Zuid Oosten bij het kantoor van Nijestee op het Damsterdiep, deze tweede begon aan de andere kant van de wijk bij het bruggetje tussen Oliemuldersweg en Oosterhamriklaan. De brug lijkt een beetje op die bij de Trompkade, Oosterpoort, maar is toch uniek. Ook opvallend is het brugwachtershuisje, dat erbij staat.

Het dateert van 1935 en is vermoedelijk ontworpen door Siebe Jan Bouma en heeft overeenkomsten met dat bij de A-brug. Stijl: Amsterdamse architectuur. In één van de voorgestelde varianten voor het nieuwe Oosterhamriktracé verdwijnen brug en brugwachtershuisje. Vele bewoners van Oosterpark-, en Korrewegwijk, als ook het team van de Informatiepost aan het Oosterhamrikkanaal, zijn hier fel op tegen en de bewoners hebben ook al actie gevoerd voor behoud.

Naast het Infopunt zit Goud Goed Textiel. Anders dan de Stadse Voedselbank en de Destiny Church is het kringloopbedrijf hier wel gebleven. De “struunwinkel” krijgt op korte termijn zelfs een nieuwe naam: “Grijpstuiver & Co, voor alle kleding enzo”. Zal dan ook wel fier op de gevel aangegeven worden. Eventueel nieuws hierover leest u in de wijkkrant.

Teruglopend de Oliemuldersweg op, springt in het oog dat de uittocht van bedrijfjes nog niet tot een halt gekomen is, nu ook avondwinkel annex bezorgservice en witgoedverkoop Sandoro er niet meer is. Verhuisd naar Florakade 80 (oude pand “Hair Affair”). Uitbater Jan Harms geeft als reden de onpraktische aard van het oude pand voor hem als rolstoelafhankelijke. Op de nieuwe locatie komt geen rommelmarkt. Daarvoor ontbreekt letterlijk de ruimte.

Dan tussen Struisvogelstraat en Oliemuldersweg: Het complex van Stichting Toentje. Opmerkelijk is dat daar onlangs, 19 september, iets unieks voor onze wijk plaatsvond. Een samenwerking met een collega van de “Gemüsewerft” in Bremen bracht chef van Toentje Jos Meijers op het idee hopplanten in 20 grote houten bakken te zetten en die zijn geoogst. De ongeveer 20 kilo hop gaat naar bierbrouwerij Bax (Friesestraatweg) en die maakt er zo’n 500 liter bier van. Mooie bijkomstigheid is, dat bij het productieproces louter lokale producten en grondstoffen gebruikt zijn. De winst vloeit terug naar stadstuin Toentje, de inmiddels wel bekende organisatie met een vaste club van 40 vrijwilligers, als ook mensen met een participatiebaan. Zoals bekend levert de stadstuin al sinds 2014 op duurzame wijze verse groenten en kruiden aan de Voedselbank Groningen (bron: Dagblad van het Noorden).

Ook in de Struisvogelstraat staat op no. 15 een gebouw, dat dienst gaat doen als een werkruimte voor mensen die van hout en metaal gebruiksvoorwerpen (stoel, tafel, kapstok of wat ook) willen maken, maar daarvoor de apparatuur missen. Naam: “Maakplek”. Momenteel wordt er ingrijpend verbouwd. Als dat af is, kan het in gebruik genomen worden en zal het ook studiofaciliteiten bieden aan muzikanten (een lid van de Groninger popgroep Swinder heeft er al oren naar…).

Voorheen werd het pand ook al gebruikt als oefenruimte voor bandjes. Laatstelijk was het een trefpunt voor mensen met een autistische aandoening. Zij vonden er allerlei activiteiten van heel andere aard dan die nu in het verschiet liggen.

Ongeveer in het verlengde van de Struisvogel-, ligt de Pioenstraat. Langs de straat staan een aantal bouwketen. Eén ervan valt wel heel erg op door de fel gekleurde beschildering. Ook staan er meerdere kreten op, waarvan eentje me nogal intrigeerde: “Hest al heurd?”.

Ja, heb je al gehoord van de immense bedrijvigheid op het vroegere Alfa Lavalterrein? Ter realisering van het nieuwe wijkdeel Oosterparkkwartier zijn er meerdere machines in de weer sleuven te graven en zandhopen op te werpen. Let wel, hier spreekt een niet-deskundige observator.

In een recente brief aan omwonenden schrijft de afdeling Stadsingenieurs van de Gemeente Groningen: “Het terrein tussen Aster-, en Kraanvogelstraat wordt door aannemer Broekema bouwrijp gemaakt. Vastgoedontwikkelaar Van Wonen begint op 12 november met de bouwwerkzaamheden. Het streven is de nieuwbouw er in 2020 staan te hebben”.

Onze groene wijk telt vele (7) vijvers. Die bij de Nachtegaalstraat is onlangs uitgediept en zou (geruchten) verbonden worden met het bassin op De Velden. Een omstander: “Om besmettelijke ziektes, die bij een hittegolf in stilstaand water, zoals legionella bijvoorbeeld, te voorkomen”.

En dan, een vertrouwd gegeven in het Pioenpark is niet meer. Het beeldje “De jongeling” van Ludwig Oswald Wenckebach uit 1954, op 6 augustus 2014 ongeveer ter hoogte van de Irislaan geplaatst, is foetsie. En dat in ongeveer dezelfde tijdsspanne als het gedoe rondom het verdwenen Peerd van Ome Loeks bij het Hoofdstation. Bij deze verdwijning is er geen sprake van ludieke motieven, maar van gewoon een praktische oorzaak. Er is een stuk van de staf afgebroken, en daarom heeft het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK), verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte, samen met de afdeling Stadsbeheer het ter reparatie meegenomen. Het vertrouwde aanblik zal dus weer gauw terug zijn…

Van de vijvers naar de Ripperdalaan is niet ver lopen. Langs een troosteloze vlakte vol puin (van het Treslinghuis) gekomen, zie ik aan de blinde hor voor de ruit van “Bar gezellig” nog niets, dat duidt op een nieuw buurthuis.

Komen de WIJ-teams, én de andere organisaties uit het Treslinghuis dan toch in Simon van Hasseltschool, Heesterpoort, waar steigers en werklui wijzen op grootscheepse verbouw, of wordt het, een andere suggestie, de Siebe Jan Boumaschool?

In de vorige wijkwandeling heb ik per abuis kapsalon Magnifique, Artistique genoemd. Excuus, maar misschien kun je bij deze kapper op verzoek ook wel kunstzinnig gekapt worden.

De salon er tegenover, Petra’s Haarfamilie, Dirk Huizingastraat 1, bestond op 7 oktober 2 jaar. En, wat je van buitenaf niet ziet, er is een verbouwing geweest. Er is een “Barberplek” in gekomen, waar mannen niet alleen hun kapsels maar ook hun baarden kunnen laten verzorgen, knippen, veranderen. Een specialisatie. Ook scheren behoort tot de mogelijkheden. Verder is er voor de kinderen een zogenaamd “pompstoeltje” in de vorm van een bijna echt autootje bijgeplaatst. Zo is het aantal knipplekken van 4 naar 8 gegaan.

Uiteindelijk, bij de Gorechtkade aangekomen, blijkt het bordje van huiswerkbegeleidingsinstituut CI Students (het vroegere ROHO) verplaatst: Van een toegangsdeur in het “Zorggebouw” naast de hoofdingang van het Corpsgebouw van het Leger des Heils, Dirk Huizingastraat.De column van Alan Haveman is op persoonlijke titel en valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid van de Wijkkrant. De tekst bevat enkel de mening van de auteur.