Lezersreactie op Groentje “Ode aan de Oosterparkwijk”

Lezersreactie

Een lezeres stuurde de volgende reactie op het stuk over de groene wijk. Het gaat over De Velden.

“Het idee voor het voormalig terrein van het Oosterparkstadion was: hier komt een groene wijk. Nou ik moet zeggen van het groen is niet veel terecht gekomen. Het is voornamelijk steen en asfalt geworden. Volgebouwd met woningen met geen stuk groen ertussen of een veldje groen ertussen of zo en dat is wat ik even kwijt wilde. Terugdraaien is natuurlijk niet mogelijk. Nu staan de woningen boven op elkaar en voor mijn gevoel is het veel te volgebouwd met steen en is geen meerwaarde voor deze (groene) wijk.

Dat had ook anders gekund.”

Reactie gemeente

De redactie vroeg naar aanleiding van deze opmerking aan de gemeente hoe het groen in De Velden ontworpen is.

“Vanaf het begin af aan hebben wij als gemeente ten aanzien van groen het stedenbouwkundige plan gevolgd. De hoeveelheid groen is dus niet veranderd vanaf de prille opzet. Wel is een gedeelte groen voor de Oosterparkheem wat anders ingevuld door middel van gras, haag en bomen en niet met een parkachtige invulling (De Huismeesters is eigenaar van dit terrein). Het percentage groen is 21%, water 3%, verharding 27% en woningen 49%. Kortom: de hoeveelheid groen (oppervlakte) is zoals in stedenbouwkundige plan bedacht is. Door de langjarige ontwikkeling van dit gebied is natuurlijk sprake geweest van veel braakliggende percelen die onder andere voor tuintjes gebruikt zijn. Daarom hebben de eerste bewoners een veel groenere De Velden meegemaakt dan wat nu het geval is. Vanwege het aangrenzende Oosterpark zijn alleen aan de randen en in het midden groenzones gemaakt. Ten aanzien van de bebouwingsdichtheid is gekeken naar de Oude Oosterparkwijk. Destijds dus een bewuste keuze.”

De wijk is dus beslist groen, maar niet in elk deel ervan is er evenveel groen te vinden.