De arro-ganzen van de Gorechtkade

Het is u vast al eens opgevallen. Al een tijdlang bivakkeert er aan de Gorechtkade, ter hoogte van de Thomassen à Thuessinkstraat een groepje ganzen. Af en toe steken ze de weg over naar het grasveldje aan de overkant, waar het verblijf blijkbaar beter is. Het verkeer moet dan even wachten. Wanneer het samenzijn op het grasveldje toch niet bevalt, keert het gezelschap terug naar de vijver. Opnieuw moet het verkeer even wachten. Enige arrogantie kan de dieren bij het heen en weer pendelen niet worden ontzegd. Oponthoud in het verkeer – wat maakt het ze uit

Een ganzenzebrapad zou uitkomst kunnen bieden. Maar er zijn in de wijk vast dringender prioriteiten.

Voederen

Anna Schwab van de afdeling Stadsbeheer geeft via de mail uitgebreid toelichting. Ze vertelt dat het gaat om een groep zogenaamde boerenganzen of tamme ganzen die het hele jaar door in Nederland verblijven. Het betreft een aantal van om en nabij 25 exemplaren die broeden langs het Oosterhamrikkanaal. De gemeente heeft het beheer uitbesteed aan het bedrijf en adviesbureau Hofganzen dat er op een diervriendelijke wijze voor zorgt dat de groep niet te groot wordt. Nest-behandeling voorkomt dat eieren worden uitgebroed. Er worden geen ganzen gedood.

Op zich is het niet nodig de ganzen te voederen. Ze zijn zelf heel goed in staat voldoende voedsel te vinden. De gemeente verbiedt het voederen van ganzen niet, maar adviseert wel dit te beperken tot kleine stukjes brood of zaden en granen. Regelmatig strooien buurtbewoners voedselresten uit, tot overgebleven happen nasi en bami aan toe. Het is ongetwijfeld goed bedoeld, maar het trekt uiteindelijk alleen maar ratten aan. Wanneer de etensresten in de vijver terecht komen, bevordert dat de algengroei, wat niet goed is voor de waterkwaliteit. Dus niet doen

Niet agressief

Ganzen hebben de naam agressief te zijn of agressief te kunnen zijn. Dit is niet terecht, zo stelt Anna. Wanneer de ganzen op voorbijgangers afkomen, doen ze dit alleen maar omdat ze verwachten dat deze eten bij zich hebben. Wel kunnen ze, wanneer mensen te dichtbij komen, gaan blazen. Maar dat is een teken van angst. In de broedtijd verdedigen ze hun nest, maar dat is bij de Gorechtvijver niet aan de orde.

Ook staan ganzen bekend als goede waakvogels. Bij onverwachte geluiden slaan ze direct alarm. Een oude legende illustreert dit. In het jaar 390 voor Christus werd de stad Rome belegerd door de Galliërs. De Romeinen trokken zich terug in de burcht op de heuvel Capitolinus, waar ze zich beter konden verdedigen. ’s Nachts, terwijl de Romeinen sliepen, beklommen de Galliërs, zo stil als mogelijk was, de muren. De bewoners sliepen door, maar de ganzen die een rol speelden bij de eredienst voor de godin Juno, hoorden hen en begonnen te gakken en te snateren. Met hun kabaal wekten ze de Marcus Manlius, de aanvoerder van de Romeinen. Deze alarmeerde zijn kameraden, waardoor de aanval op het laatste moment kon worden afgeslagen. De stad Rome was gered. Met dank aan de ganzen.

Foto(s): arro-ganzen | Erik Weersing.