Van Plan-Oost naar Oosterpark

Een portret maken van Annie Tak, dat leek mij een goed idee, maar daarbij wilde ik dan ook de kijkers laten zien hoe mooi en leefbaar de Oosterparkwijk door de jaren heen is geworden. Met die opzet heb ik de camera gepakt en in opdracht van de Seniorenkrant Groningen deze film gemaakt.

In deze film heb ik daarvoor Annie Tak geïnterviewd en aan de hand daarvan een montage gemaakt. Maar bij alles wat Annie zo beeldend wist te vertellen konden de echte beelden natuurlijk niet achterwege blijven. Daarom heb ik  deze filmproductie met foto`s uit het verre verleden en van het heden van de Oosterparkwijk opgetuigd.

Oosterpark met vijver en perken

Zij vertelt in de film over haar eigen leven in de Oosterparkwijk, een typische vooroorlogse arbeiderswijk in de stad Groningen.

Maar ook laat zij – meer in het algemeen – haar licht schijnen over de veranderingen die de wijk in de loop der jaren heeft ondergaan qua bevolkingssamenstelling en qua woningbouw.

Annie Tak kan daar met recht en reden iets van zeggen want zij woont al meer dan 80 jaar in de Oosterparkwijk en heeft zich gedurende vele jaren op vele manieren voor de wijk ingezet. Naast het oprichten van clubjes en verenigingen werd zij, als het ging om de wijkvernieuwing, regelmatig door de burgemeester, wethouder en bouwers om advies gevraagd. 

Voor haar buitengewone verdiensten als vrijwilliger, werd haar naam jaren geleden in het Gulden Boek der stad Groningen opgetekend en mocht zij al eerste vrijwilliger van Nederland een Koninklijke Onderscheiding ontvangen.

Ik hoop dat het me gelukt is van al dit materiaal een interessant portret te maken, niet alleen van Annie Tak maar ook van onze mooie Oosterparkwijk.

Schoolfoto: Groep 1923

De film ‘Van Plan-Oost naar Oosterparkwijk’ werd op 14 juni ook op OOGtv  uitgezonden.

Foto: Richard Brouwer

Kijken?
U kunt de film terugkijken via: van Plan-Oost naar Oosterpark  

Foto(s): Van Plan-Oost 3 | Groninger Archieven, Van Plan-Oost-2 | Familie Ottens.