Wat moet er in het buurthuis?

Met de besturen van de speeltuinverenigingen, het JOP, de bewonersorganisatie en WerkPro, wordt al een aantal jaren gewerkt aan de komst van een nieuw buurthuis.

Door de sloop van het Treslinghuis mist onze wijk een plek die van ons allemaal is en waar we allemaal welkom zijn. Vanaf medio september zal de Siebe Jan Boumaschool (voorheen van Houtenschool) beschikbaar komen. Een mooi gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is niets waard als er geen dingen gebeuren die we belangrijk en noodzakelijk vinden. Daarom willen wij wijkbewoners met ideeën over de invulling van het buurthuis oproepen. Het is mogelijk om het buurthuis te bezichtigen, in hele kleine aantallen en buiten schooltijd. Het aantal plaatsen is daarom gering.

Wil je het buurthuis bezichtigen? Ga naar https://oosterparkgroningen.nl/ daar vind je een formulier waar je je kunt intekenen.