Leespauze

In de vorige wijkkrant stond een artikel over de volksdansgroep van Marijke Dijkshoorn. Iedere woensdagochtend oefenen de dames in Óns Belang’. Na de levering van een stapel wijkkranten werd er tijdens de koffiepauze aandachtig gelezen over de eigen groep.

De groep is altijd op zoek naar nieuwe leden. Wie interesse heeft contact opnemen met Marijke Dijkshoorn: tel.: 050-3136039.

E-mail: fam.dijkshoorn@home.nl.