Oosterparkwijk krijgt een nieuw wijkcentrum

Het college van B&W wil de voormalige Siebe Jan Boumaschool in de Oosterparkwijk veranderen in een wijkcentrum: bij Van Houten. Het moet een bruisende plek voor bewoners in het hart van de wijk worden, waar alle Oosterparkers terecht kunnen voor activiteiten en gezelligheid. bij Van Houten is een initiatief van de bewonersorganisaties in de Oosterparkwijk en WerkPro. De gemeente presenteert nu de plannen voor het wijkcentrum en maakt dit initiatief mogelijk door de gebouwen aan te pakken en ze met een accommodatiesubsidie in gebruik te geven aan bij Van Houten.

Wijkwethouder Oude Wijken en Welzijn Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat, als de raad instemt, deze prachtige gebouwen in het hart van de Oosterparkwijk een plek voor de bewoners wordt. Met deze nieuwe accommodatie krijgen de bewoners van de wijk een prachtige plek voor activiteiten en voorzieningen. Het wordt echt een plek met maatschappelijke waarde: we creëren er banen en we verbinden verschillende delen van de wijk met elkaar”.

Muriël Duindam, secretaris van de stichting bij Van Houten: “Het wordt een levendige en laagdrempelige ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk, jong én oud. Dat doen we met elkaar en voor elkaar. Samen maken we bij Van Houten tot een fijne en veilige plek, want iedereen is thuis… bij Van Houten”.

Na de sloop van het Treslinghuis in 2018 heeft de Oosterparkwijk geen grote accommodatie meer. Daar komt nu verandering in. De Siebe Jan Boumaschool is verhuisd naar de nieuwe school die op de plaats van het gesloopte Treslinghuis is gebouwd. Voor de leegkomende school maakten de bewonersorganisaties in de wijk samen met beheerder WerkPro een activiteitenplan. Dat plan is gebaseerd op de wensen en behoeften van vele bewoners van de Oosterparkwijk. 

In bij Van Houten gebeurt straks van alles voor en door bewoners: sport en bewegen, kunst en cultuur, gezondheid en zorg, cursussen, gezonde voeding, natuur en duurzaamheid. En je kunt er ook gewoon terecht voor een kopje koffie. Bovendien is er naast dit brede programma van activiteiten en voorzieningen ook ruimte voor initiatieven van bewoners. 

We starten de eerste fase op 1 april. Dan begint het wijkcentrum in een van de twee gebouwen van de Siebe Jan Boumaschool. De ‘nieuwbouw’ aan de Oliemuldersweg 47A zal dan zes dagen per week de hele dag geopend zijn voor alle bewoners. We maken dit gebouw gebruiksklaar en gaan het verduurzamen. Dit bekostigen we met geld van de Regiodeal Groningen Noord. Dit geld ontvangt de gemeente van het Rijk om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbetert. 

Aan de naastgelegen Van Houtenschool, een Rijksmonument uit de jaren dertig, voeren we nu alleen onderhoudswerkzaamheden uit. In de tweede fase werken we samen met bewoners, het bestuur van bij Van Houten en WerkPro een voorstel uit voor het gebruik van dit tweede gebouw. Dat verwachten we volgend jaar in gebruik te kunnen nemen.

Neem een kijkje op de website: bijVanHouten.nl