Vanaf nu kan de mantelzorgkaart 2022 weer worden aangevraagd 

De kaart is bedoeld als blijk van waardering van de gemeente Groningen en Humanitas voor de hulp en zorg die mantelzorgers belangeloos geven aan hun naaste.

De kaart is voor mantelzorgers die wonen in de gemeente Groningen. Zorgt de mantelzorger voor iemand in Groningen, maar woont hij of zij hier niet, verwijs dan eerst naar de eigen gemeente. Valt diegene ook daar buiten de boot, stem dan even af met ons af.

Wanneer mantelzorger?

Iemand is mantelzorger als hij/zij langdurig en intensief zorgt voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychiatrische problematiek. De mantelzorgkaart kan aangevraagd worden als iemand minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden zorgt voor een partner, ouder, kind, ander familielid, vriend of buur. Vrijwilligerswerk is geen mantelzorg: mantelzorg wordt gegeven aan een naaste waar al een bestaande persoonlijke relatie mee bestond voordat de hulp/zorg nodig was.

 Aanvraag mantelzorgkaart ’22 en/of inschrijven als mantelzorger

  • Aanvragen/inschrijven gaat via de website van Humanitas Groningen;
  • Mantelzorgers kunnen het online formulier zelf invullen;
  • Eventueel kun je mensen helpen door het online formulier in te vullen. Emailadres is daarbij nodig.
  • Een mantelzorger mag ook door iemand anders worden opgegeven, bijvoorbeeld door de zorgvrager. Echter enkel met toestemming van de mantelzorger i.v.m. registratie persoonsgegevens / privacywetgeving.
  • NB: Ieder jaar moet de kaart opnieuw aangevraagd worden, ook al is de mantelzorger bekend bij het Steunpunt.

Jonge mantelzorgers
Voor kinderen/jongeren die opgroeien met een zorgsituatie binnen het gezin zijn er 2 bioscoopbonnen. Het aanmelden van jonge mantelzorgers/aanvragen van de bonnen gaat via hetzelfde formulier op de website van Humanitas.

Wat gebeurt er daarna?

Humanitas Steunpunt Mantelzorg stuurt de mantelzorgkaart binnen 3 weken per post toe.

Mantelzorgers zijn vanaf dat moment ingeschreven en ontvangen de nieuwsbrief met informatie en activiteiten.
Met mantelzorgers die zich voor het eerst inschrijven is altijd 1x telefonisch contact om de gegevens te checken en om te vragen hoe het gaat/of er behoefte is aan ondersteuning.

Vragen? Neem dan even contact op met steunpuntmantelzorg.groningen@humanitas.nl  of bel met Humanitas: 050 – 312 60 00