Vrijwilligerswerk bij De Zonnebloem in uw wijk

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met een lichamelijke beperking.

Door een ziekte of handicap, of door hun gevorderde leeftijd, is voor onze deelnemers persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijk leven niet vanzelfsprekend.

De afdeling Beijum – met ongeveer 35 deelnemers en 15 vrijwilligers – bestrijkt een groot deel van het noordoostelijke stadsgebied. Behalve Beijum vallen De Hoogte, De Hunze, Van Starkenborgh, de Korrewegbuurt, de Indische buurt en de Oosterparkwijk eronder.

Bezoekwerk

Als vrijwilliger kun je bezoekwerk doen en help je mee bij activiteiten. Bij de huisbezoeken gaat het om gezelschap, gezelligheid en een gesprek. Maar er komen soms ook andere initiatieven uit voort: wandelen, museumbezoek, scrabbelen, winkelen, naar voetbal op tv kijken… De wensen van de deelnemer staan centraal. Maar het gaat bijvoorbeeld nooit om verzorging, administratie, boodschappen doen of schoonmaak- en reparatiewerk.

Activiteiten

We organiseren uiteenlopende activiteiten. Gezamenlijke activiteiten als een paaslunch, spelmiddag, bowlen, een bezoek aan Tuinland in de kersttijd, concertbezoek of een dagbustocht. Bij kleinschalige activiteiten gaat één deelnemer met één vrijwilliger op stap: zo kan een deelnemer ondanks een beperking bijvoorbeeld naar een wedstrijd van FC Groningen, het bronnenbad in Nieuweschans of een Thaïs restaurant. Met maatwerk blijkt vaak meer mogelijk dan je denkt! Zo mogelijk organiseren we een vakantieweek met enkele deelnemers en vrijwilligers.

Als vrijwilliger hoef je nooit iets te betalen. De deelnemer betaalt alleen de kosten voor zichzelf.

Lijkt het u wat om vrijwilliger te worden?

Een Zonnebloemvrijwilliger hoeft geen speciale kwaliteiten of vaardigheden te hebben. We hebben twintigers en mensen van in de zeventig, de een is verpleegkundige, de ander werkt in de ict.  Er zijn vrijwilligers die alleen ’s avonds vrij kunnen maken terwijl anderen liever overdag iets doen. We houden rekening met ieders mogelijkheden en wensen.

Nieuwe vrijwilligers zijn erg welkom. Stuur voor contact met onze afdeling een e-mail naar zonnebloem-beijum@outlook.com (algemene informatie over het werk van De Zonnebloem vindt u op zonnebloem.nl.)