Jansen en Janssen

In het decembernummer van de wijkkrant heeft u een artikel kunnen lezen over Jan Hissink Jansen – de man van de gelijknamige straat. Opmerkelijk is dat de naam ‘Jansen’ op de verschillende straatnaambordjes verschillend wordt gespeld: twee keer met één S en drie keer met dubbel S. Jansen en Janssen. De juiste spelling is, zo blijkt uit onderzoek, Jansen met één S. Het artikel leidde tot een reactie van een trouwe lezer die me attendeerde op een niet voor de hand liggende associatie die hij had bij het lezen van het verhaal, namelijk met een strip. In de avonturen van Kuifje van de Belgische tekenaar en auteur Hergé komen twee detectives voor, die zich ietwat klungelig door het leven voortbewegen. Ze zijn zichtbaar een eeneiige tweeling, maar hebben, opmerkelijk genoeg, een verschillende naam. Ze heten Jansen en Janssen. Het heeft helemaal niets met Jan Hissink Jansen te maken, maar ik vind het toch een leuke parallel om even te noemen.