Hulp bij belastingvragen enzo?

Heeft u hulp nodig bij het doen van uw belastingaangifte over 2021? Dan kunt u terecht op de volgende locaties:

WIJS Groningen 
Telefoonnummer: 06-15090987
Locatie: Forum Groningen, Nieuwemarkt 1 of Het Floreshuis, Floresplein 19
Er moet een afspraak gemaakt worden.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Belastingwinkel Groningen
Telefoonnummer: 050-3141679
Locatie: Het Floreshuis, Floresplein 19d
Er moet een afspraak gemaakt worden.
Per aangifte moet €5 betaald worden.

WIJ Oosterparkwijk
Telefoonnummer: 050-3678960
Locatie: Heesterpoort 1
Het is mogelijk om een afspraak te maken op 7 april. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting kunt u binnenlopen bij WIJ. Dit kan tijdens de openingstijden van de entree (ma-vr 9:15-13:00), tijdens GeldWIJs (maandag- en woensdagmiddag 13:30-16:30) of u kunt bellen voor een afspraak met 050-3678960