Wethouder Bloemhoff neemt kijkje op IKC Borgman bij Verlengde Schooldag

Ontwikkelen, spelen én plezier hebben

Wethouder Carine Bloemhoff (Onderwijs) bracht vanmiddag een bezoek aan IKC Borgman in de Oosterparkwijk om te kijken hoe het daar gaat met het project Verlengde Schooldag. Dit project, ondersteund door de Regio Deal Groningen-Noord, geeft kinderen in de noordelijke stadswijken extra leer- en ontwikkeltijd.

Wethouder Carine Bloemhoff: ”De Verlengde schooldag zorgt ervoor dat kinderen (die het het hardst nodig hebben) na schooltijd extra vaardigheden kunnen opdoen. Om zo te leren wie ze zijn en waar hun talenten liggen. Door de Verlengde Schooldag zorgen we ervoor dat alle kinderen klaar zijn voor de toekomst. Daarom zetten we de komende jaren in op het verder ontwikkelen van de Verlengde Schooldag in onze gemeente. 

Om dit feestelijk moment te onderstrepen ontving wethouder Bloemhoff uit handen van een aantal kinderen een dummy. In deze dummy houden de kinderen het wordingsproces van hun eigen kunstenaarschap bij. De dummy staat daarmee symbool voor de creativiteit die zij ontwikkelen.

De Verlengde Schooldag ging op de IKC Borgman van start in oktober 2021. De school was daarmee een van de eerste scholen in Groningen met een Verlengde Schooldag. Onder de bezielende begeleiding van de daarvoor aangestelde schoolcoördinator werd in samenwerking met VRIJDAG onder meer een kunstprogramma samengesteld.

Verlengde Schooldag
Doel van de Verlengde Schooldag is het ontwikkelen van een gezamenlijk programma dat alle basisschoolkinderen de kans geeft zich optimaal te ontwikkelen, met elkaar te spelen én om plezier te hebben. Bewoners, maatschappelijke en culturele organisaties, scholen en gemeente werken hierin samen. In totaal doen 20 scholen in Groningen mee met de Verlengde Schooldag. VRIJDAG organiseert de kunstactiviteiten op al deze scholen met zeker 60 kunstdocenten.

Activiteiten
De speciaal voor dit doel aangestelde schoolcoördinatoren ontwikkelen mooie activiteiten voor de kinderen. Hierbij kijken ze zoveel mogelijk naar wat er al in de wijken is én waar de behoefte van de kinderen ligt. 

Foto’s: Henk Tammens

OOGTV maakte deze reportage: