Haak maar aan bij de handwerkgroep

De Oosterparkwijk kent een bloeiend club- en verenigingsleven. De wijkgids laat een scala aan mogelijkheden zien om de vrije tijd in te vullen. Zo is er al jaren een vocalgroup actief, evenals een volksdansgroep voor senioren en een drumfanfare. In het Denksportcentrum aan de Oliemuldersweg wordt geschaakt, gedamd en gebridget, terwijl andere sporters zich in de gymzaal aan het Gouden-regenplein kunnen uitleven. Wie op een meer rustige manier actief wil zijn, kan terecht bij hengelaarsclub De Voorn. En wie van (bord)spelletjes houdt, is iedere eerste woensdag van de maand, van half acht tot half tien ’s avonds, welkom in buurtcentrum ‘bij Van Houten’.

Lichtinval

Ook liefhebbers van handwerken komen in onze wijk aan hun trekken. Een jaar of zeven geleden is voor hen een handwerkgroep opgericht, die de toepasselijke naam ‘Haak Maar Aan’ draagt. Iedere dinsdagochtend rond tien uur komt een tiental Oosterparkers bijeen om twee uur lang te haken, te breien, te borduren en wat voor textiele werkvormen er nog meer mogelijk zijn. Na omzwervingen langs diverse locaties in de wijk, hebben de deelnemers enkele maanden geleden onderdak gevonden in ‘bij Van Houten’, in een ruimte in het achterste gedeelte, waar veel glas is.

“Een ideale locatie”, aldus Marjan Meinema, de oprichter en grote stimulator van ‘Haak Maar Aan’. “Handwerken is vaak priegelwerk. Een goede lichtinval is daarbij belangrijk. En we kijken hier uit op het park en op de vijver – een prachtig uitzicht. Dat is mooi meegenomen. Bovendien hebben we op deze plek de beschikking over een eigen keukentje en een eigen toilet. We zetten zelf onze koffie en thee. We zijn selfsupporting. Hier voelen we ons thuis.” 

Markten

De groep heeft zich de ruimte een beetje eigen gemaakt door aan de wand enkele resultaten van hun werk op te hangen: een omslagdoek, een kruikenzak, kerstbollen, een babyjurkje, een kindersokje en een tafelkleed. Een mooi staaltje van zeven jaar handwerkkunst. “Maar dit maar een klein gedeelte van wat we allemaal gemaakt hebben,” legt Marjan uit. “We hebben hier nog een paar dozen met spullen staan die we verkopen op wijkmarkten en kerstmarkten. Door de corona heeft dat een tijd stilgelegen. Langzamerhand komt het nu weer op gang. De opbrengst gaat naar een goed doel.”

Onderling vertrouwen

Denk nu niet dat de deelnemers twee uur lang alleen maar aan het handwerken zijn. Er wordt veel gepraat en de koffie- en theekannen gaan regelmatig rond. “Langzamerhand hebben we elkaar goed  leren kennen,” geeft Marjan aan, terwijl ze haar buurvrouw nog eens inschenkt. “We delen lief en leed met elkaar. Er is veel onderling vertrouwen. Wat hier verteld wordt, blijft onder ons. Er zijn enkele wijkbewoners bij die niet haken of breien, maar puur voor de gezelligheid komen. Dat is prima. Niets moet, alles mag.” De gesprekken variëren deze ochtend van ernstig tot luchtig, van ziektes in de familie tot de vraag van een van de leden of ze weer een hond zal aanschaffen (“in ieder geval geen reu – die blijft bij iedere boom en bij iedere struik staan om zijn poot op te tillen. En als er een loopse teef in de buurt is, is hij niet te houden. Daar heb ik allemaal geen zin meer in.”). Af en toe onderbreekt een deelnemer iemands betoog om een vraag te stellen. “Ik heb minder wol over dan ik had gedacht. Hoeveel rijen, denken jullie, kan ik hiervan nog maken? Ik kan het zelf niet goed inschatten.”

De pot

Tegen half twaalf haalt Marjan de kas tevoorschijn. Iedere bijeenkomst betalen de deelnemers één euro voor koffie en thee – daarnaast leggen ze twee euro in de maand in voor de algemene pot. “Daarvan gaan we één keer per jaar uit eten. Het afgelopen jaar is het door de coronacrisis niet van gekomen. Er zit nu extra veel geld in de pot. In onderling overleg hebben we besloten een deel ervan aan Oekraïne te doneren.”

En dan loopt het tegen twaalven en is het tijd om op te stappen. Op weg naar de uitgang vraagt een van de deelnemers aan haar collega hoeveel ze vandaag gebreid heeft. “Drie of vier toeren,” luidt het antwoord. “Ik had veel meer willen doen, maar ik heb weer veel te veel gekletst.” 

De deelnemers aan ‘Haak maar Aan’ komen iedere dinsdagochtend van tien tot twaalf bijeen in buurtcentrum ‘bij Van Houten’ aan de Oliemuldersweg. Wie belangstelling heeft om mee te doen of eerst nog wat informatie wil inwinnen, kan contact opnemen met Marjan Meinema. E-mail: marjanmeinema.mm@gmail.com