Toen en nu: Petrus Campersingel

Petrus Campersingel: autotocht voor ouden van dagen met uitzicht H.A. Kooijkerplein. Zo luidt de tekst bij deze foto (1927) uit de Groninger Archieven. De Petrus Campersingel als straat was er al wel, alsmede het groenstrookje met de Wetering, het watertje dat de afscheiding vormde met het terrein van het Academisch Ziekenhuis.

Maar wat ontbreekt is de volledige bebouwing vanaf de Dirk Huizingastraat tot aan het Wouter van Doeverenplein. Hiermee werd begonnen in 1929. Ook de Oosterkerk en de huizen aan de S.S. Rosensteinlaan waren er nog niet. We zien hier de achterzijde van de Gerbrand Bakkerstraat en in het midden van de foto zien we het H.A. Kooykerplein met op de hoek het pand waarin nu Gebrand en Bakker zit.

Hendrik Albertus Kooijker (1832-1904) was onder anderen Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen. 

Toen de werkgroep ONS bezig was met het tweede Stap voor Stap wandelboekje, ontdekte Jan Meijer de fout van de ij naar de y. Hij kaartte dit aan bij de Gemeente in de hoop dat de straatnaambordjes gecorrigeerd zouden worden. Maar dat is tegenwoordig onmogelijk! Alle digitale systemen zouden dan het Kooijkerplein niet meer herkennen.

Voor de recente foto moest ik noodgedwongen smokkelen en een stuk naar voren lopen, anders zouden de gevels van de Petrus Campersingel een blik op het Kooykerplein verhinderen. Nu zien we ongeveer in het midden nog een glimp van de zuidelijke gevel, die we ook op de oude foto zien.

Foto’s: Frans Geubel / Onbekend 1927, Groninger Archieven