Voedselbank Groningen ziet minder klanten, maar het probleem blijft bestaan

In het najaar van 2022 was er een scherpe stijging van 73% in het aantal klanten van de Voedselbank, waardoor het aantal huishoudens steeg tot 800. Echter, in 2023 is het aantal klanten bij de Voedselbank Groningen met ongeveer 100 huishoudens afgenomen. Deze daling is te wijten aan de verhoging van toeslagen en uitkeringen sinds januari, waardoor veel mensen nu geen recht meer hebben op gratis voedsel. De meeste klanten begrijpen deze verandering en de Voedselbank behandelt hen op een begripvolle manier. Ze krijgen nog een maand de tijd om gebruik te maken van de Voedselbank. Daarnaast verwijst de Voedselbank hen, indien nodig, door naar hulpverleners om hun financiële situatie op orde te brengen.

Hoewel het op het eerste gezicht positief lijkt dat het aantal klanten afneemt, is het tegenovergestelde waar. Statistieken over armoede in Groningen laten zien dat er nog steeds veel inwoners recht hebben op voedselhulp, maar hier geen gebruik van maken. De Voedselbank biedt hulp aan mensen die na het betalen van hun vaste lasten minder dan 300 euro per maand overhouden voor voedsel en kleding. Voor huishoudens met meerdere personen gelden hogere inkomensgrenzen. Sommige mensen voelen zich beschaamd om gebruik te maken van de Voedselbank, terwijl anderen fysiek niet in staat zijn om naar de Voedselbank te komen en niet op de hoogte zijn van alternatieve oplossingen. Er is absoluut geen reden om zich te schamen. Mensen kunnen om uiteenlopende redenen afhankelijk zijn van voedselhulp. De klanten van de Voedselbank vertegenwoordigen een diverse groep in de samenleving. Er zijn klanten zonder werk, met werk, jong en oud, gepensioneerd, alleenstaanden en gezinnen. Voor mensen die fysiek niet in staat zijn om zelf voedsel op te halen en een medische indicatie kunnen overleggen, wordt in de meeste gevallen een oplossing gevonden. Indien er voldoende capaciteit is, wordt het voedselpakket gratis bezorgd. Daarnaast zijn er afhaalpunten in Haren, Hoogkerk en Vinkhuizen.

De Voedselbank is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.45 uur tot 12.30 uur op het nummer 050 – 311 79 36. Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de website www.voedselbank-groningen.nl.