Nieuws van de Bewonersorganisatie!

Toekomstplannen Oosterparkheem

Op 17 november 2022 hebben we als Bewonersorganisatie Oosterpark met de wethouder gesproken over het Oosterparkheem. Namens velen spraken wij toen de wens uit dat het Oosterparkheem weer een mooie plek zou worden, waar oudere Oosterparkers die enige hulp nodig hebben weer veilig kunnen wonen. De wethouder heeft toegezegd dat zij haar uiterste best zou gaan doen om te proberen dit voor elkaar te krijgen. 

Donderdag 8 juni waren wij te gast bij Woonzorg Nederland, de coöperatie die eigenaar is van het complex, om met andere partijen te bespreken hoe het vanaf nu verder moet. Woonzorg had eerder al zo’n gesprek gevoerd met de huidige bewoners van het pand en andere betrokken partijen in de Oosterpark, zoals het WIJ-team en de gemeente. Gelukkig wijzen nog steeds alle neuzen dezelfde kant op. Woonzorg Nederland, de gemeente, bewoners en het WIJ-team delen allemaal dezelfde droom, namelijk dat het Oosterparkheem weer een plek van, voor en met de Oosterparkers wordt. Een pand met een restaurant en maaltijdservice, met activiteiten voor bewoners en andere geïnteresseerden en met wellicht een of twee kamers waar men na een operatie of ziekenhuisopname nog even kan bijkomen. Kortom: een plek waar het fijn wonen en verblijven is. Dat betekent ook dat naast professionele zorg er ook vrijwillige handjes moeten zijn, die onze oudere wijkbewoners een fijne tijd geven.

De definitieve plannen worden nu ontwikkeld. Op ons advies zal Woonzorg Nederland uiterlijk in het najaar van 2023 de omwonenden en overige belangstellenden informeren. Voor alle duidelijkheid: we hebben nadrukkelijk aangegeven dat niemand zit te wachten op de onrust die bewoners in het verleden hebben meegemaakt. Die mening wordt gedeeld door alle betrokkenen. De race is nog niet helemaal gelopen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat het Oosterparkheem een mooie tijd tegemoet gaat.

Telproject Telraam

Om meer inzicht te krijgen in de verkeersbewegingen in de wijk, lanceert de gemeente het (pilot)project Telraam. Twintig Oosterparkers stellen een hoekje van hun vensterbank beschikbaar, vanwaar met zogeheten Telraam S2 sensoren het verkeer volautomatisch wordt geteld. Deze sensoren registreren alleen de verkeersbewegingen van deelnemers als fietsers, brommers en bussen en herkennen dus geen individuen of kentekenplaten.    

Het verkeer verandert en de gemeente Groningen wil met deze nieuwe teltechniek meer inzicht krijgen in nieuwe verkeerssituaties in woonwijken. Belangrijke onderzoeksvragen zijn bijvoorbeeld welke piekmomenten een dag heeft (denk aan de vele pakjesbezorgers in de straten), welke routes fietsers het vaakst nemen en hoeveel zwaar verkeer er door de wijk rijdt. De BO faciliteert het onderzoek, maar vraagt daarvoor ook iets terug. Zo beslist de BO mee over de tellocaties en worden de meetgegevens openbaar gemaakt. Het project gaat na de zomervakantie van start en duurt een half jaar. 

Nieuw logo Bewonersorganisatie Oosterpark

De BO heeft een nieuw logo! Het is geel (een kleur die je veel ziet in de wijk), hoekig (een ode aan de Amsterdamse School) en warm (zoals de Oosterparkwijk dat ook is). Binnenkort zal het te bewonderen zijn op de socials, kranten, stickers, petten, haarbanden, tassen – en op briefpapier. Binnenkort in dit rijtje? De onthulling volgt spoedig!