Groentje: Een bijzondere wijk

Eén van de eerste gebouwen in onze wijk was het Treslinghuis. Dat verrees in 1915 aan het eind van het Zaagmulderswegje.  Misschien heb je het gebouw nog gekend. Het was oorspronkelijk bedoeld als verzorgingstehuis voor de minderbedeelden. Later werden er ook tbc-patiënten opgevangen en verzorgd. De laatste jaren was WerkPro er actief met maatschappelijke activiteiten. Het WIJ Team huisde er ook. Nu staat er alweer een paar jaren het IKC, onze nieuwe basisschool en appartementencomplex de Pa-paver.

Ja, het Zaagmulderswegje. Stel je voor hoe iets ontstaat. Het was een kleine weg tussen de weilanden. Met hier en daar wat gebouwen. Het slachthuis was er bijvoorbeeld al. Daar is nu de Slachthuisstraat en een varkenskoptablet van overgebleven. Ook het Typografen-gasthuis was er al. 46 Woningen rond een hofje, bestemd voor gepensioneerde arbeiders uit de grafische industrie. Verder was het een open ruimte aan de noord-oostzijde van de binnenstad met een beetje bedrijvigheid en hier en daar een molen. Ook toen had men te kampen met woningnood, dus er moest worden gebouwd.

Op bepaalde plekken in de binnenstad woonden paupers in krottenwijken. Mensen die het in dit leven iets minder goed hadden getroffen. Zij verdienden een betere plek en waarschijnlijk was het zo dat men ze een beetje buiten de stad wilde schuiven. Zo ontstond Plan Oost, de vroegere naam voor de Oosterparkwijk. 

De Oosterparkwijk werd grotendeels een arbeiderswijk. Grote gezinnen in kleine huizen. De betere huizen, bijvoorbeeld langs de Zaagmuldersweg (het ‘je’ ging er op een gegeven moment vanaf) was voor de middenstand. Langs de Petrus Campersingel woonden de gegoede lui. Dit was de façade van de wijk. 

Het Blauwe Dorp, daar waar de boerderijwoningen staan, heeft een aantal sloopmomenten overleefd. In 1993 werden de boerderijtjes rijksmonument en in 2007 werden de rand-woningen gemeentelijk monument. In 2009 werd begonnen met de renovatie. Anno 2023 is dit een van de mooiste delen van onze wijk. 

Het vele groen hebben we te danken aan het feit dat er destijds werkverschaffing is gecreëerd voor de arbeiders. Ook werd er een voetbalveld aangelegd, dat later ons beroemde en beruchte voetbalstadion werd. Op 22 december 2005 werd daar de laatste wedstrijd gespeeld. Rond 2011 is het wijkdeel ‘de Velden’ verrezen.

De Oosterparkwijk heeft een bijzondere geschiedenis, een wijk waar een hart in zit. Met ups en downs, altijd in beweging. Het is een van de levendigste wijken van Groningen, waar voortdurend van alles wordt georganiseerd. Nog altijd met zorg voor de kinderen en de minderbedeelden. Inmiddels niet meer een wijk alleen voor de ‘armen’, maar kleurrijk en gemêleerd.