Mededeling: Huisartsenpraktijk Oosterparkwijk

Vanaf 1 oktober jongstleden is meneer M. Termaat gestopt als huisarts bij praktijk Lelij en Termaat aan de Gerbrand Bakkerstraat 125b. 

Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door mevrouw C.D. Wichers. 

Samen met mevrouw J.M. Lelij wordt de praktijk voortgezet onder de naam: Huisartsenpraktijk Oosterpark

Patiënten hebben inmiddels een brief ontvangen over deze veranderingen.